CarniTrack


CarniTrack je mobilní aplikace, určená pro mapovatele velkých šelem – dobrovolníky, profesionální biology nebo strážce přírody. Umožňuje paralelní záznam prošlé trasy (transektů) do GPX a současné ukládání nálezů: zejména pobytových znaků velkých šelem, pořizování fotografií a záznam dalších informací. Je však možné zadávat výskyt také dalších druhů živočichů a to i samostatně bez prošlé trasy.

Všechny informace lze odeslat na webové rozhraní Šelmy.cz, kde mohou být dále editovány a odeslány koordinátorům monitoringu velkých šelem ke schválení.

Úspěšné přihlášení do aplikace vyžaduje předchozí registraci přímo v aplikaci.

Aplikaci zdokonalilo Hnutí DUHA Šelmy na základě updatu původní aplikace Shelmon, v rámci projektu „Podpora koexistence a ochrany karpatských velkých šelem (LECA) podpořeného v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE spolufinancovaného z fondů Evropské unie (ERDF). 

Záznamy o výskytu druhů zadané přes Shelmon jsou po validaci průběžně exportovány do Nálezové databáze ochrany přírody.


Stáhnout aplikaci pro Android