Speciální víka proti vniknutí medvědů chrání od nynějška několik kontejnerů na odpadky na okrajích obcí v beskydských lesích. Vyrobit a nainstalovat je tam nechalo Hnutí DUHA Olomouc ve spolupráci s obcemi Ostravice a Staré Hamry. Jejich rozlehlé katastry jsou totiž součástí CHKO Beskydy, kde je výskyt medvědů každoročně zaznamenáván. 

Otevřené odpadové nádoby s obsahem zbytků potravin zápachem lákají velké šelmy s vynikajícím čichem na velkou vzdálenost. Medvědi se pak mohou naučit hledat v nich snadno dostupnou potravu a vracet se k odpadkům v blízkosti lidských obydlí. Z plachých divokých medvědů se tak rychle stanou „kontejneroví“ medvědi, kteří si přivyknou na lidskou přítomnost a mohou být nebezpeční. Svého návyku na potravu od lidí už se pak nedokážou zbavit.

příklad rizikového místa - otevřený kontejner se zbytky potravin na hřebeni Beskyd; foto: Leona Machalová

Miroslav Kutal, expert na ochranu velkých šelem Hnutí DUHA Olomouc, řekl:

„Riziko přivyknutí medvědů na nepřirozenou potravu od lidí lze snížit právě zabezpečením kontejnerů tak, aby se do nich šelmy nedokázaly dostat. Instalované poklopy proto mají na vhazovacích otvorech mechanické pojistky – pružiny s páčkou, jejichž otevření je pro člověka snadné, medvěd si s nimi však neporadí. Pokud se opatření osvědčí, doufáme, že to bude motivovat také další obce v Beskydech, aby odpadky dobře zajistily.“ 

Případy vybírání popelnic synantropními medvědy jsou známé především ze Slovenska. Medvěd vybírající kontejner byl však před několika lety hlášen i v Ostravici u chatové osady Skalka pod Smrkem. Po zabezpečení nádoby poklopem se tam údajně již neobjevoval. Předejít vzniku této situace je lepší, než následně řešit nezvané medvědí „návštěvy“ i na dalších místech.

Po dohodě s obcemi proto Hnutí DUHA Olomouc nechalo další speciální víka v rámci pilotního projektu vyrobit. Zabezpečené nádoby na odpad se nyní nachází v pěti lokalitách na okrajích obcí v blízkosti lesa, kde je případný výskyt medvěda nejvíce pravděpodobný. Preventivní opatření podpořila Nadace Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce a mezinárodní nadace EOCA.

jeden ze zabezpečených kontejnerů v obci Staré Hamry; foto: Leona Machalová

Miroslav Mališ, starosta obce Ostravice, k nově nainstalovaným poklopům uvedl:

„Aby bylo opatření účinné a mohlo chránit všechny obyvatele před nebezpečím kontejnerových medvědů, ale i samotné medvědy například před zraněním ostrými předměty v odpadcích, je potřeba poklopy důsledně zavírat včetně zajištění páčkou. Ta je konstruována tak, že po puštění dvířek z výšky by měla sama zapadnout.“

Leona Machalová, terénní pracovnice Hnutí DUHA, dodala:

 „Ačkoli je otevírání a zavírání dvířek poklopu určitým úkonem navíc oproti pohodlnému vhození odpadu do nezakryté nádoby, věříme, že občané i návštěvníci Beskyd pochopí význam tohoto opatření pro jejich vlastní bezpečnost a tu práci si dají. Je to důležitá maličkost, kterou může pro poklidné soužití s medvědy udělat každý.“

detail zajišťovací páčky na vhazovacím otvoru na protimedvědím poklopu kontejneru; foto: Leona Machalová

Kromě lokalit v Ostravici a Starých Hamrech bude letos instalován také poklop na tábořišti Pulčín u Francovy Lhoty v Javorníkách.  Hnutí DUHA uvítá návrhy na další místa v Beskydech, kde by bylo vhodné zabezpečit nádoby na odpad, na kontaktech: info@selmy.cz nebo tel. 602 529 850.

Dana Bartošová, zooložka Správy CHKO Beskydy, o novém zabezpečení odpadových nádob řekla:

„Instalace kontejnerů se speciálními víky je jedním z důležitých opatření k ochraně medvědů. Může výrazně přispět k omezení konfliktů mezi medvědy a lidmi a předejít zbytečným zástřelům medvědů a averzi vůči nim. Kontejnery s „protimedvědí“ úpravou by bylo potřebné instalovat u všech horských rekreačních objektů a okrajových částí obcí v oblastech s trvalým nebo pravidelným výskytem medvědů.“ 

  

BOX: aktuální výskyt medvědů v Beskydech

Medvědi jsou na území CHKO Beskydy a okolí více či méně pravidelně zaznamenáváni od 70. let 20. století a ani poslední roky nejsou výjimkou. Například v dubnu 2012 byly stopy této šelmy nalezeny na úbočí Lysé hory, na hraničním hřebeni nedaleko Bílého Kříže, v údolí Čeladenky náhodně projíždějící cyklista medvěda dokonce vyfotil. Medvěd se v roce 2012 pohyboval také ve Veřovických vrších, v Javorníkách a ve Vizovických vrších.
Letošní ověřené záznamy o tom, kde všude se medvědi pohybovali, pocházejí z poněkud netypických míst – stopy se našly na zahrádce na okraji Třince, v kamenolomu nad obcí Řeka na severním okraji Beskyd, a též v blátě polní cesty v obci Baška (u Frýdku-Místku) nedaleko tamní přehrady. Kromě toho byl medvěd potvrzen také ve Vsetínských vrších a Javorníkách.
Tyto známé případy ukazují, že ačkoli většina obyvatel a návštěvníků Beskyd se s medvědem nejspíše za celý život nesetká, tato zvířata krajinou procházejí, někdy i lidmi poměrně obydleným územím. Nejčastěji se pohybují v noci, za soumraku a za svítání, protože se snaží vyhnout lidem a jejich aktivitám. A zatím se jim to poměrně daří – přímých setkání (nikoli však napadení!) člověka s touto plachou šelmou je v Beskydech jen minimum. K bezproblémovému soužití s medvědy mohou lidé přispět například odpovědným nakládáním s odpady.

stopy medvěda nalezené koncem dubna 2014 v obci Řeka v kamenolomu; foto: Silvie Stachová