Letošní rok přinesl řadu zajímavých pozorování a známek o výskytu medvěda v Beskydech, kterých bylo v minulých letech poskrovnu. Z delšího časového období se však nejedná o nic neobvyklého, medvědi jsou tu po vyhubení člověkem na konci 19. století zjišťováni pravidelně od 70. let 20. století. Od dubna letošního roku jsme zaznamenali desítky hlášení od veřejnosti, myslivců nebo lesníků a sami nebo s pomocí dobrovolníků vlčích hlídek jsme podle stop či jiných pobytových znaků výskyt potvrdili na mnoha lokalitách v Moravskoslezských Beskydech a Javorníkách.foto:Hnutí DUHA

Letos se také podařilo získat patrně první přímé důkazy o výskytu medvěda v podobě pořízených videozáznamů a fotografií. Ty první byly z poněkud netypického místa – muničního skladu u Hostašovic na samém okraji Beskyd, kde je zachytily bezpečností kamery. Další video bylo pořízeno poblíž Smrku, tedy z míst , kde byl medvěd v předchozích letech zaznamenán vícekrát. Na fotopast medvěda zachytili jako první myslivci ze Slezských Beskyd. Na podzim se několikrát podařilo medvěda nafotit také na fotopast Hnutí DUHA v západní části Javorníků. Pravděpodobně tentýž medvěd se dočasně vyskytoval také ve Vizovických vrších.

Navzdory mnoha výskytům medvěda i v krajině s rozptýlenou zástavbou nebyly zaznamenány prakticky žádné konflikty s člověkem. Jedinou škodou, která byla Správě CHKO a Hnutí DUHA nahlášena, byl 1 rozbitý včelín na trvale neobývané enklávě pod hraničním hřebenem u Morávky v Moravskoslezských Beskydech.

Konfliktně však výskyt medvěda vnímají někteří myslivci z Javorníků, s kterými jsem měl možnost hovořit. Jeho přítomnost buď zapírají, nebo ho dokonce považují za nepůvodní druh naší fauny. Hromady kukuřice, jablek nebo řepy, kterými myslivci vnadí na divočáky, pochopitelně lákají i medvědy. Někteří myslivci však staronovým návštěvníkem v honitbách nejsou příliš nadšeni – mají často obavu například z toho, že by jim medvěd mohl zkomplikovat společné naháňky. Má medvěd vůbec šanci přežít podzim a v klidu se dočkat jara? Je evidentní, že bude záležet hlavně na myslivcích, zda budou respektovat fakt, že medvěd je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy živočichů. Zastřelit večer medvěda na krmelišti a nepozorovaně ho z lesa odvézt terénním autem by v dnešní době nebyl problém. Usvědčit pytláka při činu je však o poznání složitější. Právě proto Hnutí DUHA organizuje v beskydských lesích hlídky, které kromě monitoringu vzácných šelem fungují i jako prevence – pytlák si nikdy nemůže být jist, zda na nějakou hlídku nenarazí.

Naštěstí však existují i rozumní myslivci a lesníci, kteří považují výskyt medvěda za přirozenou součást naší přírody a při monitoringu s námi spolupracují, za což jim děkujeme. Doufáme, že se medvěd  na zimu dobře připraví a na jaře se budeme moci těšit z jeho stop na jarním  sněhu.

MICHAL BOJDA