ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ZAČÁTEK: 1. 4. 2023

KONEC: 31. 3. 2026

FINANČNÍ PODPORA: Projekt je v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE spolufinancován z fondů Evropské unie (ERDF)

CELKOVÝ ROZPOČET:  2 932 983,57 €

PŘÍSPĚVEK ERDF:  2 346 386,84 € 

WEBOVÉ STRÁNKY: https://www.interreg-central.eu/projects/leca/ 


NÁPLŇ PROJEKTU

Velké šelmy jsou klíčovou složkou lesních ekosystémů Karpat, které jsou domovem jedné z nejpočetnějších původních populací rysa, vlka a medvěda v Evropě. Dlouhodobá životaschopnost těchto chráněných druhů je ohrožena úmrtností způsobenou lidskou činností jako je pytláctví, kolize s dopravními prostředky či fragmentace a ničení stanovišť. Aby bylo možné přijmout účinná protiopatření, která podporují zdravou populační strukturu a v několika případech umožňují přirozenou expanzi a rekolonizaci přilehlých oblastí, je třeba ve všech karpatských zemích přijmout koordinovanou a na vědeckých datech založenou ochranu a management těchto populací. To vyžaduje důsledné a efektivní přeshraniční monitorování populací během dlouhých časových období, aplikaci vhodných preventivních opatření, která povede ke snižování střetů a boj proti mylným představám. 

Projekt LECA zajistí, že v karpatských zemích a zejména v přeshraničních oblastech budou k dispozici aktuální informace o populacích velkých šelem, budou připravena společná nařízení o managementu velkých šelem (zejména co se týče řešení pytláctví) v rámci karpatských regionů a podpora pochopení, znalostí mezi zúčastněnými stranami v rámci karpatských regionů. 

Projekt LECA zavádí konzistentní a účinný přístup ke sledování, do kterého jsou zapojeny místní zúčastněné strany. Jeho výsledkem budou aktuální informace o populaci spojené s účinným opatřením k předcházení konfliktů.  

PARTNEŘI

Mendel University in Brno, WWF Poland, WWF Slovakia, World Wildlife Fund for Nature Hungary, Technical university in Zvolen, Bükk National Park Directorate, Tatra National Park, State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Friends of the Earth Czech Republic, Carnivore Conservation Programme, Ministry of the Environment of the Czech Republic, Zarand Association, Slovenia Forest Service  

SDRUŽENÍ STRATEGIČTÍ PARTNEŘI  

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta SFS, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, International Council for Game and Wildlife Conservation, Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Ministerstwo Klimatu I Środowiska, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Agrárminisztérium, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor AZ, Správa Tatranského národního parku se sídlem v Tatranské Lomnici, Správa Národného parku Slovenský kras se sídlom v Brzotíně, Správa Národního parku Poloniny se sídlem ve Stakčíne