English version

Hospodářská zvířata a velké šelmy

Ovce i velké šelmy mohou být společně ozdobou našich hor. Návrat velkých šelem nemusí být překážkou tradičního hospodaření člověka v krajině. Přestože v minulosti pastevci nad přítomností šelem nejásali, dokázali svá stáda ochránit i bez nutnosti šelmy zabíjet.

 

Poradna pro chovatele

Poradna pro chovatele

Chovatelům hospodářských zvířat nabízíme poradenství i kompletní zpracování žádosti o dotaci na preventivní zabezpečení stád.

Náhrada škod způsobených velkými šelmami chovatelům

Náhrada škod způsobených velkými šelmami chovatelům

Napadly vaše stádo šelmy? Žádejte o náhradu škod.

Prevence napadení stád

Prevence napadení stád

Jak před šelmami chránit hospodářská zvířata?  Změna způsobu hospodaření, elektrické ohradníky, pastevčtí psi... jaká metoda je nejvýhodnější? Poradit vám může pratktická příručka pro chovatele ovcí a koz.

Pastevectví a krajina

Pastevectví a krajina

Tradiční chov hospodářských zvířat – péče o kulturní dědictví a krajinu

Návrat velkých šelem

Návrat velkých šelem

Lidé a šelmy žili odedávna vedle sebe. Stáda ovcí, koz a dalších zvířat, často jediný zdroj své obživy, dokázali naši předkové účinně chránit především za pomoci pasteveckých psů. Dokáží lidé žít vedle šelem i v dnešní moderní době?

Právní rozbor odpovědnosti za škodu způsobenou pasteveckým psem

Předmětem právního rozboru je posouzení odpovědnosti vlastníka pasteveckého psa za škodu vzniklou pasteveckým psem v důsledku neukázněnosti procházejících návštěvníků.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr