Obrok 2024

09:00 - 18:00 | 1.6.2024 | Zámek Valeč | Infostánek

Obrok je významnou celostátní akcí organizace Junák – český skaut, z. s., s tradicí přesahující dvě dekády. Jedná se o celostátní akci pro 1700 holek a kluků z celé České republiky. Organizuje ji tým 400 skautských dobrovolníků a dobrovolnic, která bude probíhat v zámeckém areálu Valeč od 29. 5. – 2. 6. 2024 a nabídne možnost pestrého a prospěšného programu. 

V sobotu 1. 6. je v plánu program s názvem Expo, jehož smyslem je představit možnosti uplatnění nejen v Junáku. Jednou z jeho částí bude „veletrh“ kurzů a projektů nejen skautských, ale i jiných neziskových organizací a vysokých škol či jakýchkoliv dalších zajímavých projektů, do kterých by se mohli skauti zapojit na dobrovolné bázi. No a my mezi nimi za Hnutí DUHA Šelmy nebudeme chybět. Najdete nás v našem šelmím infostánku.


Těšíme se na Vás!

Zámek Valeč
Karlovarská
364 55 Valeč-Chyše