Švýcarsko v těchto dnech slaví 40. výročí navrácení rysa ostrovida do volné přírody.

23. dubna 1971 byl ve švýcarském loveckém revíru Hutstock vypuštěn pár rysů ze Slovenska. Akce byla součástí širšího projektu, na němž v 70. letech spolupracovalo Švýcarsko, Rakousko, Slovinsko a Itálie a jehož cílem bylo navrátit rysa ostrovida do alpské přírody. Ne všechny reintrodukce skončily úspěchem, v pohoří Jura a v Alpách mezi Vierwaldstättským a Ženevským jezerem se nicméně podařilo založit dvě dodnes přežívající rysí populace.

Návrat rysů do švýcarské přírody byl před 40 lety průkopnickou myšlenkou, na jejímž počátku stáli pouze dva lidé: lovecký inspektor Alfred Kuster a lesník Leo Lienert (1921‒2007). Kuster zajistil u švýcarských úřadů povolení k reintrodukci, Lienert byl vrchním lesníkem kantonu Obwalden, v němž byli první rysové vypuštěni. Oba muži sdíleli na svou dobu vizionářské představy o ochraně přírody. Jejich názor, že zdravý les potřebuje ke svému fungování nejen kopytníky ale i predátory, nebyl v tehdejší době jednoznačně přijímán ani mezi biology. Mezi odbornou i laickou veřejností panovaly také obavy, že rys nenajde v hustě osídlené západní Evropě potřebný životní prostor nebo že zcela vyhubí svou kořist (bližší informace v sekci Pověry a fakta). Přesto se však rysové dokázali ve Švýcarsku zabydlet a zvěř se na jeho přítomnost rychle adaptovala.

Dnes žije ve Švýcarsku kolem sta rysů, kteří obsadili zejména rozsáhlejší alpské lesní oblasti a pohoří Jura. Přítomnost rysa ve Švýcarsku však dodnes zůstává bodem sváru – myslivci si stěžují, že jim rys snižuje množství zvěře a požadují jeho kontrolovaný odstřel.

Na všech alpských reintrodukcích se podílela dodáním vhodných jedinců ostravská zoo, která poskytla v letech 1970-1979 celkem 25 jedinců rysa ostrovida (15 samců a 10 samic). Vesměs šlo o jedince, kteří nebyli odchovaní v zajetí, ale dostali se do zoo z legálního odchytu. Odchyt do sklopců prováděli slovenští lesníci a myslivci. Zvířata pocházela vesměs ze Slovenského Rudohoří, (12 samců a 10 samic), Slovenského krasu (2 samci) a Slovenských Beskyd (1 samec). Rysi byli v Alpách vyhubeni v 19. století.

Bližší informace o tom, jak reintrodukce v jednotlivých zemích probíhaly, a autentické fotografie najdete v nové sekci Reintrodukce rysa ostrovida.

KATEŘINA ULMANOVÁ

Foto: Fridolin Zimmenemann, KORA

Více informací:

KORA

Stehlik J., 1979: Znovuvysazeni rysa ostrovida Lynx lynx L. v nekterych evropskych zemich v letech 1970-1976. Folia venatoria 9: 255-265.