Dobrovolníci opět hlídají ohrožené šelmy

Už šestou zimu skupinky speciálně vyškolených dobrovolných spolupracovníků Hnutí DUHA vyrážejí do terénu v Beskydech, kde se vyskytují chráněné šelmy – vlci, rysi a medvědi. Tentokrát v mimořádném počtu: očekává se, že letos se bude v horách pohybovat asi 150 dobrovolníků. Svojí přítomností mají odradit myslivce od ilegálního lovu šelem a zároveň vyhledávat nástrahy, které lovci na vzácná zvířata připravují.

Ilegální lov je hlavní překážkou obnovení populací ohrožených šelem, jež se sem v posledních letech vracejí ze Slovenska. Odborníci přitom poukazují na to, že viditelná přítomnost většího počtu osob, které v horách případné pytláctví sledují, může sehrát preventivní roli.

Akci pořádá Hnutí DUHA ve spolupráci se Sdružením Beskydčan, Českým svazem ochránců přírody a Správou chráněné krajinné oblasti Beskydy. V minulých letech hlídky získaly podrobné informace o pohybu vzácných zvířat v horách a především nalezly a zajistily zničení řady újedí – návnad, na které myslivci ohrožené šelmy loví.

Šíření šelem je důležité pro udržení únosné výše populací spárkaté zvěře. Přemnožení jeleni a srnci spásáním semenáčků poškozují především listnaté lesy a brání jejich přirozené obnově.

Letos se vlčí hlídky poprvé rozběhnou také na slovenské straně hranice, v chráněné krajinné oblasti Kysuce. Pořádá je zde Lesoochranárské zoskupenie VLK.

Miroslav Kutal z Hnutí DUHA řekl:

"Vzácné šelmy se do Beskyd vracejí, ale ilegální lov představuje vážnou překážku. Viditelná přítomnost hlídek může případné pytláky odradit. V minulých letech se nám navíc podařilo najít a zajistit odstranění řady pastí, které myslivci na chráněné šelmy nastražili. Rok od roku také přibývá lidí, kteří se nám ke spolupráci hlásí, takže můžeme hlídky posílit. Dobrovolníci, kteří mohou pracovat třeba jen pár dní, dostávají speciální odborné školení o šelmách i o práci v terénu, včetně stopování a odlévání stop."

Kontakt:
Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc, telefon 585 228 584, email vlk@hnutiduha.cz
Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA, 731 463 929, email jaromir.blaha@hnutiduha.cz