Plánovanou bobovou dráhu v Čeladné lze postavit tak, aby vzácné rysy ostrovidy nevyhnala z míst důležitých pro jejich obživu i odpočinek. Hnutí DUHA proto navrhlo několik menších změn v kontroverzním projektu, jež přinese atraktivní vyžití  a nepoškodí beskydskou přírodu.

Přes kilometr dlouhou dráhu hodlá v místě nepoužívané sjezdovky vystavět developerská společnost Conti Real Čeladná. Bobovou dráhu s takřka celoročním provozem o délce 1106 metrů, obslužné parkoviště a technické zázemí včetně bufetu chce umístit na severním svahu Malé Stolové u beskydské obce Čeladná – v bezprostředním sousedství míst, která jsou významným útočištěm rysa ostrovida.

Vzácné kočkovité šelmy tu totiž našly ideální lovecké podmínky v porostech s padlými kmeny, vývraty a skalními výchozy. Hluk z bobové dráhy však může rysy z oblíbené lokality vyhnat.
 
Hnutí DUHA však navrhlo, že problém by mohlo vyřešit zkrácení více než kilometrové dráhy o pouhých 70–140 metrů. Horní konec atrakce by se tak odsunul od hrany hřebene, takže se omezí šíření hluku do okolních lesů a vzácné šelmy budou mít klid.

Investor v projektu sice argumentuje, že provoz bude „přerušen v březnu a dubnu (v době vodění mláďat rysa)“. Pokud však má skutečně být zajištěn potřebný klid pro úspěšné vyvedení mláďat, provoz bobové dráhy by musel být omezen minimálně v období březen–červen. Také plánovaný provoz v letních měsících až do deváté hodiny večer zvířatům hodně uškodí. Velcí savci totiž začínají být aktivní často už několik hodin před setměním, takže provoz atrakce by měl být také v létě ukončen nejpozději v 19 hodin.

Zkrácení délky dráhy by přitom výrazně nesnížilo atraktivitu pro turisty. Většina českých bobových drah je kratší než 1000 metrů.

Ministerstvo životního prostředí na základě těchto a dalších doporučení Hnutí DUHA, České inspekce životního prostředí a Správy CHKO Beskydy dospělo k názoru, že bobová dráha může mít významný vliv na okolní přírodu. Projekt proto bude podroben dalšímu posuzování podle zákona, kde by mělo být hodnoceno právě přesné umístění trati, doba jejího provozu a skutečná hluková zátěž.


Miroslav Kutal z Hnutí DUHA řekl:
„Turistické zatížení Beskyd se neustále zvyšuje a stavby, které natrvalo změní podobu zdejší krajiny, by měly být důkladně zvažovány. Vítáme proto rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které nařídilo další posuzování projektu. Šetrnější podoba bobové dráhy by měla být samozřejmostí v přírodně cenném území, jakým Chráněná krajinná oblast Beskydy je. Jinak hrozí, že Beskydy se stanou lunaparkem odrazujícím nejen vzácná zvířata, ale také návštěvníky, kteří přijedou obdivovat zachovalou přírodu.“


Ke stažení:
Připomínky Hnutí DUHA Olomouc
Oznámení předložené investorem ve zjišťovacím řízení (EIA)
Přímý odkaz na závěry zjišťovacího řízení (EIA)

 

Hnutí DUHA Olomouc realizuje projekt na monitoring a ochranu velkých šelem podpořený Nadací Partnerství v rámci programu z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Weiss Contribution to the enlarged European Union.

NAP SC_spoluprace