Plánovaná čerpací stanice pohonných hmot Benzina v Mostech u Jablunkova v blízkosti budovy bývalé celnice a plánovaného ekoduktu se stavět nebude – investor od záměru ustoupil a další projednání podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) nepožaduje [1]. Je to velký úspěch ekologických organizací a místních občanů, kteří záměr kritizovali. Migrační koridor pro velké savce tak zůstane zachován [2].


Důvody, které investora vedly ke stažení záměru nejsou známy. Lze předpokládat, že se zalekl silného odporu veřejnosti – dokumentaci připomínkovalo přes třicet občanů a organizací, z nichž pouze tři s benzinkou souhlasili. Ke stavbě se negativně vyjádřilo například Ministerstvo životního prostředí nebo Krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Také nezávislý posudek zpracovaný společností Ecological Consulting byl tvrdý – dal za pravdu většině připomínek Hnutí DUHA, které na závažné nedostatky upozornilo [3] a navrhl čerpací stanici udělit nesouhlasné stanovisko. Hlavní argumenty se opírají o nedostatečné posouzení vlivu záměru na plánovaný ekodukt a migraci velkých savců (světelné znečištění, hluk), zvýšení emisí znečišťujících látek (především při popojíždění automobilů u čerpací stanice) a nehodnocený negativní vliv na kvalitu povrchových vod. Rizikem je také další výstavba v lokalitě. Plánuje se například úprava objektu bývalé celnice, ale tu investor k posouzení vlivů na životní prostředí nepředložil.


Nezávislý posudek také konstatuje, že veřejně prospěšné opatření, jakým je nadregionální biokoridor, sloužící k migraci velkých savců, má přednost před komerční výstavbou [4].


Příčinou investorova odstoupení tak může být právě obava, že krajský úřad vydá ke stavbě nesouhlasné stanovisko. To by do budoucna další výstavbu výrazně zkomplikovalo. Je tedy možné, že investor v budoucnu připraví jiný, upravený záměr.


Motoristé však zklamání pociťovat nemusí. Necelý kilometr daleko, na slovenské straně hranice, se nachází čerpací stanice společnosti Slovnaft. Další benzinové pumpy jsou i na české straně hranice v Jablunkově, na trase nově rekonstruované silnice I/11.


Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc řekl:

„Ukazuje se, že zájem veřejnosti o kontroverzní stavbu může pozitivně ovlivnit rozhodovací proceduru. Investoři si nemohou dovolit přinášet tak špatnou a zavádějící dokumentaci, jak to udělali v případě mostecké čerpací stanice. Velké šelmy jsou důležitou součástí  naší přírody a pro dlouhodobé zachování jejich populace v Beskydech, a také dalších českých horách, je důležité zajištění průchodnosti krajiny mezi Českem, Slovenskem a Polskem. Přirozenou cestou je právě Jablunkovský průsmyk.“


Poznámky:


[1] Informace o ukončení je volně ke stažení na http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MSK1204&file=duvodyUkonceniDOC


Všechny informace k záměru jsou volně ke stažení na

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MSK1204


[2] O zajištění průchodnosti krajiny pro velké savce na Jablunkovsku rozhodla vláda už v roce 2006 a potřebnost přechodu pro zvířata potvrdil i Moravskoslezský kraj a Ministerstvo průmyslu a obchodu, kteří s nevládními organizacemi podepsali tzv. Deklaraci porozumění. Vzhledem k ekologické újmě, kterou způsobuje zvýšená doprava z automobilky Hyundai se Ministerstvo i Kraj zavázali, že do konce roku 2008 zajistí vybudování migračního koridoru na Jablunkovsku. Přestože nošovická továrna dávno stojí, zelený most je stále ve fázi příprav a začínají se objevovat další projekty a záměry, které mohou migraci šelem omezit.


[3] Blíže v tiskové zprávě z 28.7.2009: https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/nova-cerpaci-stanice-na-jablunkovsku-muze-omezit-migraci-velkych-selem/


[4]  Celý text posudku je ke stažení na http://tomcat.cenia.cz/eia/download.jsp?view=eia_cr&id=MSK1204&file=infPosudekDOC