Vlci si hledají nová teritoria

5. května ráno poblíž obce Sörenberg v kantonu Luzern ulovil vlk čtyřměsíční jehně. Ještě tentýž večer se ke kořisti vrátil – a to už na něj čekala fotopast.

Vzorky DNA, které vlk na své kořisti zanechal, nyní prokážou, zda se jedná o téhož vlka, který 1. dubna roztrhal ovci dvacet kilometrů odtud. Poškozeným majitelům byla za stržená zvířata vyplacena finanční náhrada.

Vlci byli ve Švýcarsku vyhubeni koncem 19. století, nyní žije v celém Švýcarsku pouze několik vlků, kteří přišli v 90. letech z Francie a Itálie. Jejich přítomnost vyvolává velké napětí především v řadách místních farmářů, kteří se dosud nenaučili svá stáda před vlky chránit.

Publikaci Hnutí DUHA Pastevečtí psi: praktická příručka pro chovatele ovcí a koz najdete zde.

Kanton Luzern, v němž se nyní vlci začali objevovat, se nachází ve středním Švýcarsku, v předhůří švýcarských Alp. Oblast Sörenberg je díky své vřesovištní krajině a výskytu vzácných rostlin a zvířat zařazena do seznamu významných biosfér chráněných organizací UNESCO.


Co by kamenem dohodil

Pouhých 25 kilometrů od Drážďan vznikla následující fotografie - v chráněném území Konigsbrücker Heide fotopast před několika dny poprvé potvrdila přítomnost minimálně jednoho vlka. Zvíře pravděpodobně připutovalo z třicet kilometrů vzdálené Horní Lužice, kterou v současnosti obývá už šest vlčích smeček a dva páry. Zda se zvíře hodlá usadit natrvalo, nebo pouze prochází, zatím není jasné.

KATEŘINA ULMANOVÁ

Foto
Švýcarsko: © Dienststelle Landwirtschaft und Wald, Kanton Luzern
Německo: © A. Klingenberger