Českomoravská myslivecká jednota a Hnutí DUHA dnes oznámily, že budou spolupracovat při ochraně velkých šelem. Tato aliance má pomoci péči o rysy, vlky a medvědy v horských lesích [1].

Obě organizace – které mají na některé otázky ochrany přírody odlišný názor – odsuzují ilegální lov, jenž odporuje mysliveckým tradicím a etice i platným právním normám. Proto se dohodly na společném postupu proti pytlákům, kteří šelmy ilegálně loví.

Českomoravská myslivecká jednota se přidala k vypsané odměně za informaci, jež povede k dopadení pytláka, který zastřelil rysa, vlka nebo medvěda. Vstoupí do správní rady, která řídí konto, odkud má být odměna vyplacena. Sama na něj přispěje 10 000 korun a vyzývá své členy, aby rovněž poukázali menší částky.

Vypsaná odměna teď činí 50 000 korun. Přispět na ní může každý na transparentní  účet u e-banky č. 1694749001/2400.

Hnutí DUHA uvítalo nekompromisní postup ČMMJ, která odsuzuje všechny formy pytláctví bez ohledu na to, kdo pytláctví provozuje.

Obě organizace hodlají na ochraně velkých šelem spolupracovat i nadále a jednají o dalších společných krocích. Partnerem pro ně bude státní správa, obce a uživatelé honiteb v místech, kde rysi, vlci nebo medvědi žijí.

Předseda  Českomoravské myslivecké jednoty Jaroslav Palas řekl:
„Českomoravská myslivecká jednota chce podpisem této smlouvy upozornit na to, že ochrana přírody patří mezi hlavní aktivity myslivců. Součástí těchto aktivit je také spolupráce s různými organizacemi na ochraně velkých šelem. Každoročně na tuto činnost uvolňujeme finanční prostředky a naši zástupci se aktivně podílí na všech opatřeních, které podporují ochranu velkých šelem na našem území.“

Kateřina Kotásková, předsedkyně Hnutí DUHA, řekla:
„Naším společným cílem je bohatá, pestrá česká příroda a shodujeme se, že by v ní neměli chybět ani rysi, vlci a medvědi. Máme plnou důvěru, že vedení Českomoravské myslivecké jednoty a poctiví myslivci nebudou tolerovat ilegální lov vzácných šelem. Největší myslivecké sdružení v republice jasně říká – kdo střílí vzácné a státem chráněné šelmy, nemá v myslivecké obci co pohledávat.“


Poznámky

[1] Plné znění smlouvy:
www.selmy.cz/odmena/dohoda-o-spolupraci-mezi-hnutim-duha-a-cmmj/

Vzhledem ke skutečnosti, že 7.7. 2008 došlo ke sloučení eBanky a Raiffeisenbank, je aktuální číslo účtu 1694749001/5500 (Raiffeisenbank). Od vydání tiskové zprávy v roce 2007 došlo také k navýšení odměny na 100.000 Kč.