Na lepší zabezpečení stád bude možné zažádat o finance až do 1. července 2019. Státní fond životního prostředí tak prodloužil výzvu Operačního programu Životní prostředí, do které mohou chovatelé podávat žádosti třeba na elektrický ohradník nebo nákup pasteveckého psa, s jejichž zpracováním jim pomáhá Hnutí DUHA Olomouc.

Hnutí DUHA Olomouc ve 110. výzvě Operačního programu Životní prostředí, u níž byla prodloužena lhůta pro podání žádosti až do 1. 7. 2019  ve spolupráci s chovateli ovcí a koz z Broumovska, již zpracovalo a do schvalovacího řízení předalo čtyři žádosti o poskytnutí finanční podpory na zabezpečení stád před útoky vlků.

Foto: Jiří BenešNové ohradníky pro stáda ovcí zajišťuje Hnutí DUHA Olomouc také u chovatelky Ivany Čílové v Krkonoších.

 

Chovatelé v těchto podaných projektech plánují například vylepšení stávajících pevných ohrad nebo nákup kvalitních přenosných elektrických ohradníků a jejich instalaci tak, že pro vlky bude téměř nemožné na stáda zaútočit. Tato vylepšení navíc do budoucna umožní nákup a další finanční podporu na výchovu pasteveckého psa z pracovního chovu.

Vedle podaných žádostí Hnutí DUHA Olomouc zajistilo vylepšení ohrady u jednoho chovatele v Teplicích nad Metují a připravuje dalších deset projektů pro farmáře nejen z Broumovska, ale i z dalších oblastí s potvrzeným výskytem vlků. Hnutí DUHA Olomouc také pomohlo chovatelům a chovatelkám při pořizování pasteveckých psů z osvědčených pracovních chovů v rámci Evropy a při zapůjčení přenosných elektrických ohradníků.

 

JIŘÍ BENEŠ