První modelový projekt oplocení pastvin v jádrové oblasti výskytů vlků na Broumovsku - v Teplicích nad Metují – připravilo Hnutí DUHA pro tamějšího chovatele Michala Josku. Ekologická organizace tak začala s praktickou pomocí chovatelům při ochraně stád.  

 

 

Pastviny sousedící s hospodářstvím, na kterém byly opakovaně zaznamenány vlčí útoky, chrání nyní kvalitní 120 centimetrů vysoká a zhruba 1 700 metrů dlouhá ohrada s elektrickým ohradníkem z drátů z vysokopevnostní oceli [1]. Ta představuje pro vlky těžko překonatelnou překážku. Výstavba ohradníku trvala dva týdny, pracovalo na ní pět zaměstnanců, kteří pomocí stroje zatloukali akátové kůly a napínali dráty do pevnosti 650 kilogramů.

Michal Joska chová koně, pro jejichž strážení využívá i pastevecké psy plemene kangal. Chovatel v budoucnu uvažuje i o obnovení chovu ovcí.

Hnutí DUHA s chovatelem Michalem Joskou začalo projekt na zabezpečení stád připravovat v létě loňského roku [2]. V těchto dnech Hnutí DUHA dokončuje několik dalších projektů pro chovatele hospodářských zvířat nejen na Broumovsku. To obnáší zhodnocení navržených opatření s chovateli, kompletní zpracování žádosti a před podáním projektu konzultaci s Agenturou ochrany přírody a krajiny.

Michal Joska plánuje své zkušenosti s přípravou projektové žádosti, z výstavby ohrady a s prací pasteveckých psů předat zájemcům z řad chovatelů, kteří o zabezpečení podobného typu uvažují. Ve spolupráci s Hnutím DUHA uspořádá na konci roku terénní seminář na své pastvině. Jeho termín a další potřebné informace budou zveřejněny na webu Šelmy.cz.

 

Chovatel Michal Joska řekl:

„Cením si přístupu pracovníků Hnutí DUHA, kteří mi zajistili kvalitní a funkční ohradu i přesto, že se třeba v názorech na návrat vlků do české krajiny rozcházíme. Nově vystavený ohradník pro mě znamená klidný spánek - vlci už má zvířata neohrožují. V minulosti jsem jejich přítomnost zaznamenával poměrně často, jelikož pastviny byly oplocené snadno prostupnou ohradou. Tu měli navíc turisté tendenci přelézat.“


Jiří Beneš, terénní pracovník Hnutí DUHA Olomouc, řekl:

„Právě dokončená ohrada u Michala Josky je výsledkem několikaměsíční poměrně náročné projektové přípravy. Jsem velmi potěšen, že jsme s Michalem nalezli společnou řeč a ukázali, že spolupráce mezi chovateli hospodářských zvířat a Hnutím DUHA vede k účinnému zabezpečení zvířat před útoky vlků."

 

Kontakty:


Jiří Beneš, terénní pracovník Hnutí DUHA Olomouc, jiri.benes@hnutiduha.cz

 

Poznámky:

 

[1] Fotografie od Jiřího Beneše z budování oplocení od Agrotrans najdete v novinářské galerii na www.selmy.cz/novinari/galerie/?category=37%22

[2] Oplocení pastvin bylo vyhotoveno v rámci projektu „Soužití s velkými šelmami v České republice“ realizovaného Hnutím DUHA Olomouc a podpořeného z Operačního programu Životního prostředí 2014-2020.