Beskydy - Vlci, kteří se v devadesátých letech začali pravidelně objevovat v Beskydech, v poslední době stále více napadají takzvanou vysokou zvěř, tedy jeleny a laně.


Lesníci totiž nacházejí v beskydských revírech více než jindy pozůstatky zvěře stržené vlky. Podle nich to však neznamená, že by vlků bylo v Beskydech více než v minulých letech. Více stržených kusů jelenů a laní je v nepřímé úměře s mnohem menším počtem útoků vlků na domácí zvířata v Beskydech, především ovce na pastvě. Lesníci se proto s ochranáři shodují, že se vlk po zhruba dvanácti letech, kdy se vrátil do Beskyd, mnohem více pohybuje v přirozeném divokém prostředí, v němž se naučili chovatelé svá domácí zvířata před jeho útoky efektivně bránit. Vlk naopak přišel opatřeními chovatelů o snadnou kořist a musel se vrátit ke svému přirozenému chování predátora v divoké přírodě.


To potvrzují i samotní ochranáři, přestože říkají, že stále ještě se někteří chovatelé ovcí chovají, jako by vlci v Beskydech nebyli.


„V poslední době opravdu klesá počet případů, kdy vlci napadnou ovce v horských osadách nebo v místech, která spadají do chráněného území,“ říká vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy František Jaskula.


Říká, že sice nemá v paměti přesné počty ovcí zabitých vlky, nicméně ví, že odborníci zabývající se vlky, medvědy a rysy letos daleko méně vyráželi k podobným případům na chráněném území Beskyd.


Ochranáři v případě napadení nebo zabití ovcí potvrzují chovateli nárok na odškodné, které stát vyčlenil na škody způsobené chráněnými druhy živočichů.


Zooložka Dana Bartošová ze Správy CHKO Beskydy už v létě uvedla, že počet napadení ovcí vlky výrazně klesá.


Pokračovní na straně C2


Chovatelé si lépe chrání ovce, vlci útočí na zvěř


Pokračování ze strany C1

Mnozí chovatelé se naučili svá stáda například na noc zavírat a své ovce rovněž chrání psy.


Mnozí chovatelé ovcí si pořídili speciální plemena pasteveckých psů, která se nebojí vlkům v případě útoku postavit. Někteří chovatelé pak dokonce založili v Beskydech chovné stanice těchto psů, aby tito speciální psi byli k mání i pro další lidi v Beskydech. Přesto šéf Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy František Jaskula říká, že všichni chovatelé dosud neberou nebezpečí vlčích útoků vážně, nebo je uchlácholilo, že vlci už nepůsobí tolik škod na ovcích. „I letos jsem ještě viděl někde nechráněné ovce na horách na pastvě. Chovatel měl jen štěstí, že vlci byli asi jinde,“ říká Jaskula.