Hnutí DUHA Olomouc zprostředkovalo nákup štěněte pasteveckého psa plemene Kangal pro chovatelku ovcí v Lužických horách, jejíž stádo napadli vlci na jaře roku 2016. Základním předpokladem pro štěně vychovávané k ostraze hospodářských zvířat jsou rodiče, kteří mají zkušenosti s ochranou stád ovcí před útoky vlků. Jedním z mála těchto správně fungujících chovů pasteveckých psů je hospodářství Petera Hataly v obci Brusno nedaleko Banské Bystrice.

 

Štěně a jehně vyrůstají pospolu.

 

Chovatel používá pro ochranu svých stád ovcí při volné pastvě mimo jiné několik jedinců pasteveckého plemene Kangal, jejichž potomci aktuálně prožívají zhruba osmý týden života a pomalu si začínají zvykat na svůj budoucí život s novou ovčí rodinou, kterou budou chránit před útoky velkých šelem. Kromě účinné ochrany ovcí patří mezi povahové výhody rodičů také akceptace neznámých lidí v teritoriu. Právě tyto vlastnosti dělají z jejich potomků velmi vhodné adepty ke strážení hospodářských zvířat také na pastvinách v České republice.

Peter Hatala představil chovatelce ovcí z Lužických hor metodu výcviku pasteveckých psů, kterou již mnoho let s úspěchem aplikuje a která je přenositelná také do podmínek pastvy a chovu ovcí v České republice. Pokračování ve správném výcviku vybraného štěněte a zejména jeho navázání na nové stádo v Lužických horách přispěje k účinné ochraně ovcí.

 

Pětiminutový dokument o tradici a současném využití pasteveckých psů na Slovensku.

 

Výchova a výcvik pasteveckého psa jsou popsané i v publikaci vydané Hnutím DUHA Olomouc Pastevečtí psi, kterou je možné zdarma stáhnout v elektronické podobě. Z této publikace vybíráme část věnující se výchově a výcviku štěněte.

K základům výchovy dobrých pasteveckých psů patří výběr vhodného psa, jeho sblížení se zvířaty, které zajistí, že se pes bude zdržovat v jejich blízkosti, a náprava nežádoucího chování, jejímž prostřednictvím dosáhneme toho, že pes bude spolehlivý a pozorný. Jako ochránce se pes začne projevovat sám od sebe – takto se chová instinktivně a není třeba ho to učit. U některých psů jsou však tyto projevy silnější než u jiných.

Tradiční výchova pasteveckých psů je značně nesystematická. Například v Gruzii, Rumunsku a u kmene Navahů v jihozápadní části USA se od mladých psů očekává, že se budou učit od starších, a za prohřešky se jim dostává poměrně tvrdých trestů. Psy, kteří se neustále něčím proviňují, a štěňata považovaná za nezpůsobilá pastevci zanedbávají, zabíjejí nebo se jich zbavují jiným způsobem.

Pokud pořizujeme pastevecké psy na farmu, kde tito psi nikdy nebyli a kde se nenacházejí žádní dospělí psi, od nichž by se mohli učit, využijeme při výchově formálnější systém, který se s úspěchem používá v mnoha zemích včetně Polska a Slovenska. Hlavní prvky tohoto systému jsou popsány níže. Přestože se v textu mluví o ovcích, vztahují se zmíněné principy i na ostatní hospodářská zvířata.

 • Vyberte si zdravé štěně osvědčeného plemene a typu od renomovaného chovatele.

 • Mezi 6. a 8. týdnem věku vezměte štěně od matky a sourozenců. Ihned ho umístěte v blízkosti zvířat, jež má hlídat, do ohrady, která je dostatečně velká a umožňuje psovi volný pohyb a kontakt se zvířaty, ale zároveň je dostatečně zabezpečená a zabrání štěněti dostat se ven. Může to být oplocená část dvora nebo stodoly, mimo dohled a doslech hlavní hospodářské budovy. Štěněti dejte hračky a pravidelně ho krmte kvalitním psím žrádlem.

 • Kontakty štěněte s lidmi a ostatními psy omezte na minimum. Nezapomeňte, že se z něho má stát hlídač a nikoliv domácí mazlíček. Nenechte ho si dlouho hrát s lidmi (včetně dětí) a ostatními psy. Až na krátké návštěvy by mělo být štěně do 16 týdnů věku vychováváno odděleně, ale ve styku s hospodářskými zvířaty.

 • Nenechte štěně utéct z ohrady, potulovat se po farmě a zdržovat se v přítomnosti lidí. Je důležité, abyste psa za takovéto chování, tj. když odejde od stáda, neodměňovali jídlem a nevěnovali mu pozornost. Nezapomeňte, že „není-li pes u ovcí, pak není na svém místě“(Jay Lorenz).

 • Kdykoliv pracujete u ohrady, pusťte štěně ke zvířatům. Pečlivě sledujte jeho první kontakty s ovcemi. Jestliže štěně začne ovce honit, okusuje jim uši nebo je tahá za ocas a srst, ihned ho pokárejte.

 • Věnujte štěněti čas, aby se vás nebálo a později se nechalo od vás ošetřit apod. Pro dobré zdraví psa je nezbytné pravidelné odčervování, očkování a prohlídky u veterináře. Během prvních kontaktů s ovcemi začněte psa učit poslušnosti („k noze“, „ne“, „stůj“). Vždy ho však po krátké chvíli pusťte zpět do ohrady a pochvalte ho, pokud se s ovcemi vítá.

 • Někteří farmáři nechávají psa u stáda již od mladého věku. Pokud je to i váš případ, při výběru ovcí, k nimž psa umístíte, vezměte v potaz jeho povahu. Pár slabých jehňat může být vhodných pro malého či krotkého psa, ale větší a energičtější pes, který se hodí spíše k ročním beranům, by je mohl poranit. Dokud si štěně a stádo na sebe dobře nezvyknou, nenechávejte štěně u zvířat déle bez dozoru.

 • Postarejte se o to, aby se štěně seznámilo s různými jedinci, ne jen s jedním či dvěma, a v ideálním případě se zvířaty, která zůstanou ve stádě, a ne s těmi, která se chystáte prodat. Jakmile jedna skupina ovcí psa přijme, ostatní ovce, které nejsou na pastevecké psy zvyklé, ho přijmou rychleji.

 • Jakmile je štěně starší, proveďte ho (na vodítku) po ostatních částech farmy a ukažte mu i vybavení, stroje, další zvířata (koně, skot, slepice) a psy. Přivedete-li psa k nově narozeným jehňatům, bedlivě ho sledujte. Zaměřte se na budování sebevědomí psa tím, že ho budete chválit a odměňovat za vhodné chování.

 • Když je psovi 4 až 5 měsíců, začněte ho nechávat u stáda na delší dobu. Když pes dospěje a zvykne si na pobyt s ovcemi, dopřejte mu postupně více svobody a možností k samostatnému jednání. Z malé ohrady ho přemístěte do větší, dále na pastvinu a od několika málo jehňat k celému stádu, jež bude nakonec hlídat. Pečlivě ho sledujte, motivujte ho k dobrému chování a za špatné ho napomeňte.

 • Po každém přemístění nebo změně každodenní rutiny psa pečlivě sledujte. Postarejte se o to, aby se řádně přizpůsobil, a napravte veškeré chyby.

 • Nadále důsledně zajišťujte, aby pes pobýval u ovcí. Kdykoliv se pokusí od ovcí odejít, vraťte ho ke stádu, a když u ovcí zůstane, pochvalte ho.

 • I když je štěně starší, je dobré mu zajistit místo, kam se ovce nedostanou a kde si bude moct odpočinout a najíst se.

 • Pasteveckým psům by se mělo dostat alespoň základního výcviku v poslušnosti. Mít nad psem kontrolu není důležité jen kvůli bezpečnosti ovcí a lidí, ale i kvůli tomu, aby se pes nechal prohlédnout a ošetřit. Také se tím mezi psem a člověkem rozvíjí vřelý vztah. Pravidelně se psem cvičte na pastvině u ovcí, aby si výcvik spojil s radostí ze společnosti pána a s ovcemi.

 • Mezi 6 a 12 měsíci věku si pes pravděpodobně začne značkovat teritorium, vyjadřovat vážnější starost o ovce a štěkat s jasným záměrem. Stále je však nutné na mladé psy dohlížet, neboť dokud fyzicky a psychicky nedospějí, jsou zranitelní. Mladí psi mohou při hlídání stáda utrpět psychická traumata, kvůli nimž si nevytvoří sebevědomí potřebné k tomu, aby se z nich stali úspěšní dospělí hlídači.

 • Necháváte-li psa u stáda v ohrazené pastvině, měli byste ho denně kontrolovat a dávat mu dostatek žrádla a vody a zajistit mu přístřeší. Možná ho budete muset naučit, aby hlídal vaše zvířata a ne ta na sousedních pastvinách.

 • Pravidelně psovi prohlížejte zvukovody, oči, tlamu a nohy. Stříhejte mu drápy, a je-li to třeba, zkracujte mu srst na nohou a pod ocasem. Zkontrolujte, zda nemá řezné rány nebo škrábnutí, v nichž by mohlo dojít k infekci. V horku budete možná muset psovi stříhat nebo česat srst.

 • Buďte trpěliví a dejte psovi dostatek času na to, aby dospěl. Ideální chování se u pasteveckých psů projeví v prvních šesti měsících, ale nejspíše bude trvat déle, než si vytvoří dostatečné sebevědomí k tomu, aby zaútočili na šelmy. U pasteveckých psů lze očekávat, že začnou efektivně pracovat mezi prvním a třetím rokem věku.

JIŘÍ BENEŠ