Českomoravská myslivecká jednota

ing, Luděk Králíček, ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D

ludek.kralicek@cmmj.cz, jaroslav.kostecka@cmmj.cz

 

Vážení pánové,

 

se zděšením jsem si přečetl Vaši "TZ k Večerníčku Madla a Ťap" (http://www.cmmj.cz/tiskoveZpravy/detail.asp?id_clanek=34) a Vaše vyjádření ve sdělovacích prostředcích, která považuji za neobyčejně hloupá a nebezpečná.

 

Je-li Vaše organizace neschopná zabránit nezodpovědnému chování vlastních členů, kteří mnohdy ohrožují nejen sebe, ale i své okolí, je to velice smutnou vizitkou Vaší organizace: Jste-li ale ochotni žádat Českou televizi o cenzorský zásah do pohádek pro děti jménem svých nejvyšších představitelů jen proto, že údajně večerníček ukázal myslivce v nepěkném světle, pak by se Vaše organizace měla vážně zamyslet nad právem na svou vlastní existenci.

 
Na rozdíl od Vás by mne ani nenapadlo z pohádky pro děti vyvozovat, že jsou myslivci špatní lidé. Ale z Vaši reakce na krásny večerníček pana Chaloupka mám pocit, že zastřešující organizaci myslivců patrně vedou lidí hloupí a arogantní, kteří pozbyli soudnosti.

 
Pokud by se totiž tak pitomě jako myslivci chovali třeba hostinští, museli by si České televizi stěžovat na vysílání pohádek Obušku z pytle ven nebo Princ a večernice. Kdyby stejnou míru arogance jako myslivci projevili ševci, musela by být Česká televize zaplavena stížnostmi na vysílání Pyšné princezny ... Kdyby vojáci projevili podobnou míru arogance jako Vy, nesměla by se patrně vysílat pohádka S čerty nejsou žerty ... Kdyby podobou ztrátu soudnosti jako myslivci projevili čeští zemědělci, museli by Českou televizi bombardovat stížnostmi na vysílání pohádky Honza málem králem ... Kuchaři by mohli žádat zákaz vysílání Princezny se zlatou hvězdou na čele ... a zahrádkáři se zahradníky by žádali Českou televizi o cenzurovaní Krtečka, kterého se v jednou z dílů pokouší otrávit jejich kolega.

 
Věřím, že i tento krátký výčet je pro Vás dostatečnou ilustrací naprosté absurdnosti Vašeho počínání. Věřím také, že místo dalších pokusů zavádět ve společnosti cenzuru, budete věnovat více úsilí tomu, aby Vaši členové nestříleli sami po sobě, po lidech v jejich okolí a po jejich psech. Uvítal bych, kdybyste místo stížností na krásný večerníček byli nápomocni při hledání bezohledných pytláků, kteří vraždí šumavské rysy. Kdyby Vaše organizace místo volání po cenzuře v pohádkách pro děti pomohla vypátrat gaunery, kteří neobyčejně krutým a zákeřným způsobem otravují nádherné a vzácné dravé ptáky velmi nebezpečným pesticidem. Věřte, že tak byste kreditu myslivců v české společnosti pomohli více než pokusy cenzurovat večerníček.

 

S pozdravem

 

MUDr. Miroslav Šuta
odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik

Na vědomí: Česká televize, platforma nevládních ekologických organizací, média