V březnu byl v západních Krkonoších opakovaně vyfocen rys. Podařilo se to pracovníkům Krkonošského národního parku (KRNAP) s pomocí fotopastí. K přímým pozorováním a k pobytovým stopám, které byly v Krkonoších zaznamenány i v minulých letech, tak přibyl definitivní důkaz, že se rysi v Krkonoších vyskytují.

Rys ostrovid zachycený fotopastí v západních Krkonoších. Zdroj: KRNAP

Ekolist.cz navíc získal na KRNAPU nezávislé svědectví o přímém pozorování rysa, a to na rozhraní Krkonoš a Jizerských hor. Došlo k němu rovněž v březnu. Ani důkazy o přítomnosti rysa na různých místech ani opakovaný záznam na kameru ovšem neznamenají, že by nutně muselo jít o víc jedinců.

"S velkou pravděpodobností jde o jedno a to samé zvíře, v lepším případě by to snad mohl být pár," říká zoolog parku Jiří Flousek. Zachytit společně dva rysy se však nepodařilo, na snímcích je vždy jen jedno zvíře. Vzhledem k tomu, že se rys na stejném místě objevil víckrát, by ale mohlo jít o zvíře, které Krkonošemi pouze neprochází, ale chová se tu teritoriálně. Pravděpodobnější je, že jde o samce.

Podle historických dat byli rysi v Krkonoších vyhubeni kolem roku 1800. První novodobé pozorování pochází z roku 2002 z údolí řeky Jizery mezi Mýtem a Vilémovem. V dalších letech se rys znovu objevoval, například mezi podzimem 2005 a jarem 2006 byly jeho pobytové stopy opakovaně pozorovány na české i polské straně hor - v oblasti Jelení hory, ale i ve východní části u dolní Malé Úpy a na Rýchorách.

Další hromadu pozorování pak ochranáři zaznamenali v zimě 2009/2010. Tenkrát se rys pohyboval na pomezí Krkonoš a Jizerských hor v oblasti obcí Polubný a Kořenov a znovu i v Jizerském dole. Nálezy kořisti i přímá pozorování ale byly udávány i z Trutnova a Horního Maršova. Řada pobytových stop byla nalezena i na hřebenech, třeba na Kozích hřbetech nad Špindlerovým Mlýnem nebo na úbočí Sněžky.


Srna, kterou strhnul rys ostrovid. Zdroj: KRNAPVětšinu dosavadních důkazů o přítomnosti rysa v Krkonoších představovaly stopy, nalezeny ale byly i zbytky úlovku nebo trus. Fotografie, které se teď podařilo získat ochranářům z národního parku, jsou zřejmě vůbec prvními snímky rysa z Krkonoš.

Od podzima 2011 byl v Krkonoších rovněž zaznamenán výskyt vlků, u nich zatím šlo jen o náhodné návštěvy.

Rys v České republice nemá přirozené nepřátele, nejnebezpečnější je pro něj člověk. Ilegálnímu lovu je přičítáno přibližně 80 % ztrát na rysech. V anonymní anketě, která byla před lety uspořádána mezi myslivci v oblasti s výskytem rysů, celá desetina myslivců přiznala, že protiprávně zastřelila nejméně jednoho rysa.

Rys vyhledává zalesněnou krajinu a aktivní je především v noci. Podle zkušeností z oblastí se stabilní populací rysů (například ze Šumavy nebo z Tater) mívá rysí teritorium velikost několika desítek kilometrů čtverečních. Známy jsou ale i případy, kdy se rysí teritorium rozkládalo na 300, nebo i víc než na 400 kilometrech čtverečních. To v praxi znamená, že jeden a ten samý rys může být v krátké době viděn na místech, která jsou ode sebe vzdálena mnoho desítek kilometrů.