English version

Děti malovaly život s medvědy

10.6.2009, Hnutí DUHA Olomouc

Jeden z vítězných obrázkůKe Dni dětí uspořádala Základní a mateřská škola v Pržně ve spolupráci s Hnutím DUHA soutěž v kreslení. Tématem bylo soužití lidí s medvědy, jak si jej děti představují. Základní škola v Pržně byla vybrána v souvislosti s nedávno nalezenými ostatky upytlačeného medvěda na nedalekém místě na břehu řeky Ostravice.

Cílem akce bylo zábavnou formou děti vzdělávat a podpořit tak jejich kladný a nezkreslený vztah k beskydské přírodě. Akce také upozornila na problematiku soužití lidí a velkých šelem a bohužel i probíhajícího pytlačení těchto chráněných zvířat.


Beseda s dětmi v PržněV rámci projektového dne děti navštěvující zdejší mateřskou školku až pátou třídu vytvořily více jak padesátku zdařilých prací. O životě velkých šelem jim přijel popovídat lektor Hnutí DUHA Tomáš Krajča, který pro děti připravil mimo jiné soutěžní kvíz, jehož nejúspěšnější řešitelé byli odměněni pohlednicí s obrázkem rysa, vlka nebo medvěda.

Po zodpovězení všech zvídavých dotazů dětí následovalo vyhlášení tří nejlepších prací v kategorii mladších a starších žáků, které vybrala porota složená z místních kantorek a pracovnice Hnutí DUHA.  Autoři nejhezčích prací získali knižní a další věcné ceny, a ani ostatní účastníci nepřišli zkrátka – odnášeli si samolepky a letáky s tematikou našich velkých šelem.

Škola také získala několik plakátů s fotografiemi a krátkým textem o významu a ohrožení těchto vzácných zvířat. Další zájemci mohou najít potřebné informace na www.selmy.cz.

Leona Machalová, Hnutí DUHA Olomouc
Fotografie: Hnutí DUHA a ZŠ Pržno

Výherci se svými výkresi (starší kategorie)Výherci se svými výkresy (mladší kategorie)


Práce Hnutí DUHA Olomouc na ochraně a monitoringu velkých šelem probíhá i díky podpoře individuálních dárců – Přátel velkých šelem. Přidejte se prosím také na www.selmy.cz/podpora.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr