Začátkem července jsme na Šelmy.cz informovali o případu pravděpodobné vlčice sražené na silnici u Krhové u Valašského Meziříčí. Všechny vnější znaky odpovídaly tomu, že se skutečně mohlo jednat o vlka. Za poslední dva roky se nám v průběhu zimního monitoringu výskyt vlka nepodařilo věrohodně potvrdit, s finálním verdiktem jsme tedy počkali na výsledky analýzy DNA. Ta probíhala v laboratořích Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a jako srovnávacího materiálu bylo využito dat získaných v rámci výzkumu na psech na Institutu tropů a subtropů na České zemědělské univerzitě. Spoluprací těchto výzkumných institucí s Hnutím DUHA Olomouc, bez jehož dobrovolníků by vlčice zůstala u cesty ležet nejspíše bez povšimnutí, se tak výskyt vlka v Beskydech podařilo alespoň zpětně potvrdit.

Domestikace psů z vlků proběhla přibližně před dvanácti tisíci lety a jejich odlišení na genetické úrovni není jednoduché. Tato doba nestačila k tomu, aby se vytvořil dostatečný počet mutací, který je běžný mezi samostatnými druhy. Proto je nutné použít více částí DNA a srovnat ověřené vlky s dnešními plemeny psů. V naší analýze jsme využili 18 úseků, zvaných mikrosatelity, které jsou vhodné z několika důvodů. Nejsou to pravé geny; v podstatě se dá říct, že nemají žádnou funkci, protože nekódují žádnou informaci, a díky tomu mají vyšší mutační rychlost. Jsou také relativně krátké a v genomu každého druhu se jich vyskytuje velké množství.

Sraženého jedince jsme srovnávali s československými vlčáky, kteří byli vyšlechtěni v 50. letech z německých ovčáků a vlků, dále s čistými německými ovčáky a se známými vlky, abychom věděli, že analýza je schopná rozpoznat plemena psů od „čistých" vlků.

Výsledek analýzy je vidět na obrázku. Každý sloupec představuje jednoho jedince a barvy sloupce určují, nakolik konkrétní jedinec patří do určité skupiny. Českoslovenští vlčáci jsou zde červeně, němečtí ovčáci zeleně a vlci modře. Kdybychom například zkřížili vlčáka s ovčákem, sloupec tohoto jedince by byl do poloviny červený a druhá polovina by byla zelená. Na obrázku je vidět, že analýza velmi přesně zařadila každého jedince do správné kategorie a sražené zvíře rozpoznala jako čistokrevného vlka (černě zvýrazněn).

Výsledky DNA analýzyBARBORA BOLFÍKOVÁ, PřF UK v Praze, ITS ČZU
PAVEL HULVA, PřF UK v Praze
MIROSLAV KUTAL, Hnutí DUHA Olomouc, Ústav ekologie lesa LDF MENDELU v Brně

Projekt je realizován díky laskavé podpoře International Visegrad Fund.