V červenci tohoto roku zaměstnanci Správy Národního parku České Švýcarsko nalezli v příhraničních oblastech několik škrábanců, které zde s vysokou pravděpodobností zanechal mladý rys. Stopy byly vyfotografovány a odeslány k bližší analýze do Ústavu pro biologii obratlovců AV ČR. Další stopou dokládající výskyt rysa v Českém Švýcarsku bylo stržené srnče v oblasti Jetřichovicka, nalezené v říjnu. Ústav pro biologii obratlovců autentičnost obou nalezených stop potvrdil.

Teritorium dospělého rysího samce může mít rozlohu až 400 čtverečních kilometrů a je pravděpodobné, že České Švýcarsko součástí takovéhoto teritoria je. Ojediněle se daří stopy výskytu zaznamenat, nejčastěji v prvních zónách národního parku, které rysovi skýtají největší klid. Výskyt rysa je pro národní park velmi důležitý a napomáhá přirozenému řešení problematiky vysokých stavů zvěře ve zdejších lesích.

Podmínky pro další rozšíření této mimořádně vzácné a pozoruhodné šelmy nejsou v České republice příliš dobré. Průzkumy z praxe potvrzují, že je rys častou obětí nelegálních odstřelů. Obdobně jako v případě vlků byl rys v minulosti trofejí, kterou se každý myslivec rád chlubil. Dokladem toho je např. Rysí kámen, který připomíná skolení rysa ve Velkém kozím dole v roce 1743.

Dobrou zprávou pro rysa je, že myšlenku jeho ochrany v nedávné minulosti podpořily významné lesnické i myslivecké organizace. Správa Národního parku České Švýcarsko se v současné snaží získat co nejvíce informací o pohybu rysů v národním parku a jeho širším okolí. Nalezení stopy je však často i dílem náhody, proto jsou vítány veškeré podněty ze strany veřejnosti. Mimořádně plachý rys ostrovid je důležitou součástí zdejší přírody, ve které má své nezastupitelné místo. Věřme proto, že se již v blízké budoucnosti v Českém Švýcarsku budeme se známkami pobytu rysa ostrovida setkávat pravidelně.

Původní tisková zpráva: http://www.npcs.cz/public/npcs_cs/4948b802aae5e.html