Hnutí DUHA vydává terénní příručku pro určování stop

Rychle tající sníh slibuje dobré podmínky pro stopování velkých šelem – vlků, rysů a medvědů. Více než 50 odborných pracovníků ochrany přírody, strážců CHKO Beskydy a vyškolených dobrovolníků Hnutí DUHA vyrazí proto v následujících dnech do beskydských lesů, aby při společné, již tradiční mapovací akci odhadli početnost velkých šelem v Beskydech.


Čím větší počet zájemců o stopování, tím přesnější budou odhady o počtu šelem. Ochránci přírody proto uvítají také veškeré hlášení o výskytu šelem i z řad veřejnosti. Pokud budou mít turisté nebo místní občané podezření na výskyt velkých šelem, mohou své snímky zaslat ke konzultaci. Hnutí DUHA zprovoznilo speciální webové stránky www.selmy.cz/stopy, kde je možné vyplnit jednoduchý formulář a přiložit pořízené fotografie. Lze využít i e-mail stopy@selmy.cz nebo poštu [1]. V případě nálezu kořisti stržené vlkem nebo rysem Hnutí DUHA uvítá rychlé sdělení na telefonu 728 832 889, aby mohli pracovníci Správy CHKO Beskydy nebo Hnutí DUHA kořist na místě ověřit.


Hnutí DUHA zároveň vydává novou publikaci, která usnadní určování stop velkých šelem a dalších lesních zvířat. Zájemci si ji mohou stáhnout v elektronické podobě na www.selmy.cz [2] nebo požádat o její zaslání v tištěné podobě. Vzhledem k malému formátu se příručka pohodlně vejde například do obalu mapy.


Ochránci přírody za informace o výskytu šelem předem děkují. Hlášení, fotografie nebo jinou dokumentaci je možné zasílat i kdykoliv později během roku, kdy lze stopy nalézt například v blátě. Hnutí DUHA na oplátku zašle drobné upomínkové předměty.


Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc řekl: „Konec zimy je dobrou příležitostí pro stopování velkých šelem a přesnější odhadnutí jejich početnosti. Čím více informací o výskytu vlků, rysů a medvědů budeme mít, tím přesnější budou odhady o jejich početnosti. Nejen v následujících dnech, ale po celý rok uvítáme hlášení a fotografie pobytových znaků i z řad veřejnosti. Zaslanou dokumentaci pečlivě posoudíme, laikům by měla pomoci nová brožurka o stopách šelem a jiných lesních zvířat.“


Dana Bartošová  ze Správy CHKO Beskydy řekla:  „Odborné výzkumy prováděné ve světě  prokázaly, že  velké šelmy jsou klíčem  k celkové rovnováze v přírodě.  Proto  je třeba  jejich  přirozený návrat do původních horských biotopů  vítat a podporovat.“    Poznámky:


[1]  Poštovní adresa:


•    Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, 75661Rožnov p. Radhoštěm

•    Hnutí DUHA, Dolní náměstí 38, 77900 Olomouc


[2] Přímý odkaz na publikaci Stopy velkých šelem a jiných lesních zvířat:  https://www.selmy.cz/storage/app/media/Stopy_velkych_selem_web.pdf