Hnutí DUHA organizuje semináře o mapování velkých šelem

Hnutí DUHA ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR pořádá tento týden dva semináře zaměřené na mapování velkých šelem. V Beskydech mapování už řadu let pravidelně provádí Správa CHKO Beskydy, takzvané vlčí hlídky Hnutí DUHA a další organizace [1]. Šelmy se však šíří i do dalších moravských pohoří – do Bílých Karpat nebo Jeseníků, kde podrobný celoroční monitoring zde zatím neprobíhá.


První seminář o metodách monitoringu a rozpoznávání pobytových znaků – především stop – proběhl ve čtvrtek v Bílých Karpatech v Luhačovicích, další se uskuteční v sobotu v Šumperku v podhůří Jeseníků na Olomoucku [2]. Vyškolení mapovatelé – především dobrovolní strážci chráněných krajinných oblastí a další spolupracovníci – mohou Hnutí DUHA nebo správám chráněných krajinných oblastí během nadcházející zimy zasílat své pozorování stop nebo trusu vlků, rysů a medvědů.


Zatímco v Beskydech a navazujících pohořích na slovenské straně hranice žije kolem 15 rysů, 1-2 smečky vlků a kolem pěti medvědů, Jeseníky podle současných poznatků obývá pouze několik rysů. Obdobná je situace v Bílých Karpatech, kde navíc kromě rysů přecházejí ze Slovenska i medvědi a výjimečně vlci.


Šíření velkých šelem je důležité například pro udržení únosné výše populací spárkaté zvěře. Přemnožení jeleni a srnci totiž spásáním malých stromků poškozují především listnaté či smíšené lesy a brání jejich přirozené obnově. Více informací o výskytu velkých šelem může pomoci i lepší ochraně těchto ohrožených druhů.


O výskytu velkých šelem může informovat i veřejnost – například zaslat k posouzení fotografie stop, na které narazí na výletě. Nejsnáze elektronicky na stopy@selmy.cz nebo zadáním do formuláře na www.selmy.cz/stopy. Hnutí DUHA zájemcům na požádání zdarma zašle i praktickou příručku k určování stop [3].Miroslav Kutal z Hnutí DUHA, vedoucí programu ochrany velkých šelem, řekl:

„Informace o výskytu velkých šelem jsou pro ochránce přírody a odborníky velmi cenné. Velkých šelem u nás žije málo a narazit na jejich stopy, nebo je dokonce spatřit je velkou vzácností. Pro zájemce z Jeseníků a Bílých Karpat  pořádáme semináře, kde se o rozpoznávání stop a dalších pobytových znaků mohou dozvědět více.“


Poznámky:


[1] Vlčí hlídky budou mapovat a střežit velké šelmy již po desáté: https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/dobrovolnici-budou-opet-slapat-na-paty-pytlakum-v-beskydech-letos-podesate-a-navic-s-lesniky/


[2] Seminář v Šumperku proběhne v sobotu 21.11. od 10-ti hodin v muzeu v Šumperku


[3]  Novou příručku Stopy velkých šelem a jiných lesních zvířat Hnutí DUHA zájemcům zdarma zašle poštou; rovněž je ke stažení na https://www.selmy.cz/storage/app/media/docs/letacky/Stopy_velkych_selem_web.pdf