Skupinky speciálně vyškolených dobrovolných spolupracovníků Hnutí DUHA letos v zimě opět vyrazí do terénu na Šumavě, kde se vyskytují ohrožení rysi. Hlídky, organizované v odborné spolupráci se správou chráněné krajinné oblasti, mají za úkol odstrašit pytláky, kteří vzácné šelmy systematicky střílejí.


Úvodní školení pro nové účastníky, které zahajuje už čtvrtou sezónu rysích hlídek, proběhne už tento víkend ve Volarech. Sjede se tam více než třicet dobrovolníků, kteří se rozhodli pomoci s ochranou vzácných šelem.


Ilegální lov je hlavní překážkou obnovení populací ohrožených rysů. Odborníci přitom poukazují na to, že viditelná přítomnost většího počtu lidí, kteří v horách případné pytláctví sledují, pomůže zvířata chránit. Hlídky zároveň získávají důležité údaje o výskytu šelem.


Podobné hlídky, které už osmým rokem Hnutí DUHA s místními organizacemi pořádá v Beskydech, pomáhají chránit ohrožené šelmy, získávají podrobné informace o jejich pohybu v horách a zničily řadu nástrah políčených na vlky.


Šumavské hlídky probíhají už třetí rok v oblasti mezi Volary, Prachaticemi a Českým Krumlovem. Tento víkend budou novým dobrovolníkům přednášet odborníci ze správy šumavského národního parku a Hnutí DUHA. Účastníci získají nejen znalosti o životě rysa ostrovida a monitoringu velkých šelem, ale osvojí si také zásady práce v terénu. Kapacita víkendového setkání je již vyčerpána, avšak zájemci o účast na rysích hlídkách během právě začínající zimy se mohou hlásit na e-mailu rysi. hlidky@hnutiduha.cz a telefonním čísle 605 853 787 či přímo online na www.selmy.cz.


Šíření šelem je důležité pro udržení únosné výše populací spárkaté zvěře. Přemnožení jeleni a srnci totiž spásáním malých stromků poškozují především listnaté či smíšené lesy a brání jejich přirozené obnově. Ale ze čtrnácti rysů, která správa šumavského národního parku označila vysílačkou, bylo patrně už osm zastřeleno. Počet ilegálních odstřelů se u nás za posledních dvacet let odhaduje na více než 500 kusů.


Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:

„Ilegální lov představuje vážnou překážku přežití vzácných rysů. Viditelná přítomnost hlídek pomůže pytláky od střelby odradit. Předchozí ročníky projektu na Šumavě měly velký úspěch, přijely desítky dobrovolníků z celých Čech. Zájemci, kteří mohou pracovat podle svých možností, třeba jen pár dní, dostávají speciální odborné školení o šelmách i o práci v terénu, včetně stopování a odlévání stop.“