Skupinky speciálně vyškolených dobrovolných spolupracovníků Hnutí DUHA letos v zimě už popáté vyrazí do terénu na Šumavě, kde se vyskytují ohrožení rysi. Hlídky, organizované v odborné spolupráci se správou chráněné krajinné oblasti, mají za úkol odstrašit pytláky, kteří vzácné šelmy systematicky střílejí.


Úvodní školení pro nové účastníky, které zahajuje už pátou sezónu rysích hlídek, proběhne následující víkend (13.–15. listopadu) ve Volarech. Sjede se tam více než dvacet dobrovolníků, kteří chtějí pomoci s ochranou vzácných šelem.


Ilegální lov je hlavní překážkou obnovení populací ohrožených rysů. Odborníci přitom poukazují na to, že viditelná přítomnost většího počtu lidí, kteří v horách případné pytláctví sledují, pomůže zvířata chránit. Hlídky zároveň získávají důležité údaje o výskytu šelem.


Podobné hlídky, které už desátým rokem Hnutí DUHA s místními organizacemi pořádá v Beskydech, rovněž pomáhají chránit ohrožené šelmy, získávají podrobné informace o jejich pohybu v horách a navíc zničily řadu nástrah políčených na vlky.


Šumavské hlídky probíhají už pátý rok v oblasti mezi Volarami, Prachaticemi a Českým Krumlovem. Tento víkend budou novým dobrovolníkům přednášet odborníci ze správy šumavského národního parku a Hnutí DUHA. Účastníci získají nejen znalosti o životě rysa ostrovida a monitoringu velkých šelem, ale naučí se také zásady práce v terénu.Zájemci o účast na rysích hlídkách během právě začínající zimy se mohou nadále hlásit na e-mailu rysi. hlidky@hnutiduha.cz a telefonním čísle 605 853 787 či přímo online na www.selmy.cz.


Šíření šelem je důležité pro udržení únosné výše populací spárkaté zvěře. Přemnožení jeleni a srnci totiž spásáním malých stromků poškozují především listnaté či smíšené lesy a brání jejich přirozené obnově. Ale ze čtrnácti rysů, které správa šumavského národního parku označila vysílačkou, bylo s největší pravděpodobností osm zastřeleno. Počet ilegálních odstřelů se u nás za posledních dvacet let odhaduje na více než 500 kusů.


Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:

„Ilegální lov představuje vážnou překážku přežití vzácných rysů. Viditelná přítomnost hlídek pomůže pytláky od střelby odradit. Předchozí ročníky projektu na Šumavě měly velký úspěch, přijely desítky dobrovolníků z celého Česka. Zájemci, kteří mohou pracovat podle svých možností, třeba jen pár dní, dostávají speciální odborné školení o šelmách i o práci v terénu, včetně stopování a odlévání stop.“