Hnutí DUHA také získalo snímky divoce žijících rysů z Beskyd

Skupinky speciálně vyškolených dobrovolných spolupracovníků Hnutí DUHA letos na podzim a v zimě už pojedenácté vyrážejí do beskydských hor, kde se vyskytují ohrožení vlci, rysi a medvědi. Takzvané vlčí hlídky, po řadu let organizované v odborné spolupráci se správou chráněné krajinné oblasti, mají za úkol odstrašit pytláky, kteří vzácné šelmy systematicky střílejí. Dobrovolníci také celoročně mapují výskyt velkých šelem a dalších ohrožených druhů – tetřevů nebo jeřábků.

Během poslední sezóny proběhlo přes dvě stě padesát terénních pochůzek a hlídky shromáždily 115 údajů o výskytu velkých šelem. Kromě tradičních nálezů stop a trusu se Hnutí DUHA podařilo získat také první snímky divoce žijících rysů z Beskyd. Zachytily je speciální automatické kamery, tzv. fotopasti, umístěné na vytipovaných lokalitách s častější přítomností rysů.

Kromě vzácných rysů na snímcích Hnutí DUHA zachytilo také mnoho běžných, ale často plachých beskydských zvířat: srnce, jeleny, lišky, jezevce a další druhy. Výběr nejlepších snímků nyní Hnutí DUHA vystavuje na nových stránkách www.svet-selem.cz.

Noví zájemci o účast na vlčích hlídkách se mohou přihlásit na úvodní školení, které proběhne o prvním listopadovém víkendu na Morávce v Beskydech a o čtrnáct dnů později také na Huslenkách v Javorníkách [2].  První dobrovolníci, kteří chtějí pomoci s ochranou a monitoringem vzácných šelem, se jsou již přihlášeni. Je pro ně připravena série přednášek a diskuzí s odborníky ze Správy CHKO Beskydy, Hnutí DUHA a dalšími odborníky. Účastníci získají nejen znalosti o životě vlků, rysů a medvědů, ale naučí se také základy stopování a pohybu v terénu. Všichni zájemci o účast se mohou přihlásit  na www.selmy.cz, případně na e-mailu vlci.hlidky@hnutiduha.cz nebo telefonním čísle 602 529 850.

Ilegální lov je hlavní překážkou obnovení populací ohrožených rysů. Odborníci přitom poukazují na to, že viditelná přítomnost většího počtu lidí, kteří v horách případné pytláctví sledují, pomůže zvířata chránit.

Přítomnost šelem v lesích je důležitá pro udržení únosné výše populací spárkaté zvěře. Přemnožení jeleni a srnci totiž spásáním malých stromků poškozují především listnaté či smíšené lesy a brání jejich přirozené obnově.

Miroslav Kutal z Hnutí DUHA řekl:
Ilegální lov představuje vážnou překážku přežití vzácných šelem. Viditelná přítomnost hlídek pomůže pytláky od střelby odradit. Za jedenáct let se úspěšného projektu zúčastnily stovky dobrovolníků, kteří v terénu strávili tisíce hodin. Podařilo se získat cenné  údaje o výskytu šelem včetně unikátních fotografií beskydských rysů. Díky fotopastem jsme v posledním roce na dvou místech zjistili přítomnost mláďat rysů, což svědčí o jejich úspěšném rozmnožování v Beskydech."

Věříme, že účast dobrovolníků z celého kraje přinese v nadcházející sezóně mnoho zajímavých údajů o pohybu šelem. A šelmám samotným nižší riziko skončit s kulkou v boku. Všichni zájemci, kteří mohou chodit do terénu podle svých možností,  dostávají speciální odborné školení o šelmách i o práci v terénu, včetně stopování a odlévání stop.