Dobrovolníci programu Týdny pro krajinu Hnutí DUHA se v průběhu příštího týdne zapojí do péče o les a horskou louku a pomohou lepšímu zadržování vody v krajině Beskyd. V pátek 4. srpna se pak vydají na exkurzi, kde se seznámí s významem velkých šelem pro obnovu lesů a krajiny a monitoringem pohybu šelem.

Akce Týden pro krajinu na Jablunkovsku umožní dobrovolníkům nahlédnout do rozličného světa vztahů v krajině. Dobrovolníci si pod dohledem lesníka vyzkouší, jakým způsobem můžeme pečovat o jednotlivé malé stromky prostřednictvím jejich individuální ochrany proti okusu přemnoženou zvěří. Na louce, o kterou zároveň pečujeme, je mnoho vzácných hořců, kterým hrabáním přebytečné travní hmoty či odstraňováním náletů pomáháme. V rámci péče o horskou louku s tůněmi se dobrovolníci dozví více o významu bezlesí a zadržování vody v krajině. 

Vzhledem k tomu, že se budeme pohybovat v oblasti trvalého výskytu velkých šelem v rámci exkurze vedené terénním pracovníkem z partnerské organizace Hnutí DUHA Šelmy, která se v rámci ČR věnuje jejich ochraně a monitoringu, se dobrovolníci dozví více o jejich významu, chování, monitoringu a také o tom, co pro ně může představovat ohrožení. 

Týdny pro krajinu jsou terénní částí kampaně Zachraňme lesy, která prosazuje systémovou přeměnu odumírajících monokultur na mnohem odolnější druhově i věkově pestré lesy. Kampaň Zachraňme lesy proto usiluje o změnu lesního a mysliveckého zákona takovým způsobem, aby rozvázal vlastníkům lesů ruce. 

V uplynulých pětadvaceti ročnících Týdnů pro krajinu se do pomoci přírodě zapojilo již přes 2 500 lidí, kteří dobrovolně odpracovali celkem téměř 90 000 hodin. Týdny pro krajinu jsou tak pro stovky lidí synonymem nezapomenutelného pobytu v přírodě, aktivního odpočinku a pomoci divočině, lesu a krajině. 

Michal Feller, koordinátor Týdne pro krajinu, řekl: „Je skvělé, že se účastníci budou moci přímo od odborníků dozvědět více o významu velkých šelem v lesním ekosystému, ale také poznat, co všechno musí člověk udělat pro ochranu mladých porostů před poškozením spárkatou zvěří. S tím může pomoci i právě výskyt vrcholového predátora.”

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, vysvětluje: „Práce na Jablunkovsku ukazuje, že když se do ochrany přírody zapojí dobrovolnice a dobrovolníci, přináší to výsledky. Naše ochrana biodiverzity v lesích má výsledky už po několika letech. Kdyby takto intenzivně pracovali i úředníci a politici, máme tady už dávno tolik potřebný nový lesní i myslivecký zákon.”


Kontakty:

Michal Feller

Koordinátor Vlčích a Rysích hlídek v Jeseníkách

Jan Skalík

Koordinátor kampaně Zachraňme lesy


Podpořili: