Minulý víkend se v Krušných horách sešli noví dobrovolníci tzv. Vlčích a Rysích hlídek. Na prvním ze sedmi školení se naučili základy o biologii a ekologii velkých šelem a také o jejich ochraně a stopování. Jedná se v pořadí o 24. monitorovací sezónu dobrovolnických Vlčích a Rysích hlídek, které organizuje Hnutí DUHA Šelmy. Cílem hlídek je pomáhat mapovat výskyt vlků, rysů a medvědů na území České republiky. Sběr vzorků pro genetické a potravní analýzy pomáhá s výzkumem a ochranou těchto ohrožených živočichů. Dobrovolníci si mohou vybrat ze seminářů v Krušných horách, na Broumovsku, v Beskydech, Javorníkách, Jeseníkách, na Šumavě nebo v Lužických horách. 

Součástí všech školení jsou přednášky zoologů a ekologů, představující činnost hlídek, ekologii a biologii vlka, rysa a v závislosti na oblasti také medvěda či kočky divoké. Přednášky probíhají od pátku do neděle a účastní se jich také hosté z řad myslivosti nebo zemědělství, kteří přibližují problematiku chovu hospodářských zvířat v blízkosti vlčích teritorií. Na účastníky čeká ale především praktická ukázka stopování formou celodenní pochůzky v terénu se zkušeným mapovatelem, seznámení se s metodami monitoringu a správným způsobem záznamu dat.  


Měření stopní dráhy rysa, zdroj: Hnutí DUHA Šelmy

Po absolvování semináře se mohou dobrovolníci zapojovat do činnosti Vlčích a Rysích hlídek po celý rok. A to jak účastí na společných akcích organizovaných Hnutím DUHA Šelmy, tak individuálním monitoringem např. v okolí domova.  O míře zapojení se rozhoduje každý dobrovolník sám.


Kontrola fotopasti, zdroj: Hnutí DUHA Šelmy

Mapovatelé odebírají vzorky jako trus, srst nebo moč na genetické analýzy. Zejména vlčí trus z oblastí trvalého výskytu vlků putuje také na potravní rozbory na Mendelově univerzitě v Brně. "Všechny informace získané dobrovolníky jsou dále vyhodnocovány a klasifikovány. Napomáhají  k poznání rozšíření velkých šelem nebo jejich potravní ekologie", doplnil Miroslav Kutal, výzkumný pracovník Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně.
Vlčí a Rysí hlídky také pomáhají tyto ohrožené druhy chránit před případnými pytláky a zvyšují povědomí o životě vlků, rysů a medvědů mezi místními obyvateli i turisty. Dobrovolníci při pochůzkách sledují také výskyt nelegálních masitých újedí, případně komunikují s místními a pomáhají šířit potřebnou osvětu.


Masitá újeď, zdroj: Hnutí DUHA Šelmy

Barbora Černá, Koordinátorka Vlčích hlídek doplňuje:Zájem veřejnosti o monitoring velkých šelem ve volné přírodě je stejně jako v předchozích letech velmi velký. V tuto chvíli máme kapacitu všech letošních úvodních seminářů zcela naplněnou. Proto i připravujeme další seminář na konci ledna v Lužických horách, na který se zájemci budou moci přihlašovat pravděpodobně od konce listopadu.”


Školení podpořili:

     


   


Kontakty: 

Barbora Černá

Barbora Černá

Vlčí a Rysí hlídky, koordinátorka Vlčích hlídek na Kokořínsku a v Ralsku

Štěpánka Kadlecová

Štěpánka Kadlecová

Koordinátorka Vlčích hlídek v Krušných horách

Josefa Volfová

Josefa Volfová

Rysí hlídky na Šumavě a v Pošumaví, výstava Sblížení

Michal Bojda

Koordinátor Vlčích a Rysích hlídek v Beskydech

Michal Feller

Koordinátor Vlčích a Rysích hlídek v Jeseníkách

Jan Koranda

Koordinátor Vlčích a Rysích hlídek na Broumovsku

Martina Labudová

Martina Labudová

PR a média