Hnutí DUHA Šelmy s hrdostí oznamuje, že projekt Vlčí a Rysí hlídky (Carnivore Tracking Project) byl oceněn prestižní cenou The European Union’s Citizen Science Prize 2024. Doposud se jinému českému projektu v soutěži nepodařilo uspět. Dobrovolnická iniciativa, která se zaměřuje na ochranu vlků, rysů a medvědů více než 20 let, podporuje jejich soužití s lidmi, přináší významné vědecké poznatky a pomáhá rozptýlit místní předsudky a obavy.

The European Union’s Citizen Science Prize 2024 oceňuje, prezentuje a podporuje projekty, jejichž sociální a politický dopad napomáhá dalšímu rozvoji pluralitní, inkluzivní a udržitelné společnosti v Evropě. Uspořádání této prestižní a vysoce honorované soutěže pověřila Evropská komise Ars Electronica v Linci. 

Komise projekt ocenila slovy: "Monitorovací program pro tři velké druhy šelem – vlky, rysy a medvědy – zapojuje mnoha způsoby místní komunity a poskytuje významné vědecké výsledky už od roku 2002. Také jeho modely komunikace a zapojení jej označují za pozoruhodný příklad toho, jak sdružit různé skupiny, jako jsou místní nadšenci do přírody, umělci, studenti nebo lovci.

Obnova výskytu velkých šelem v evropské krajině, ovlivněné lidskou činností, je náročná a vyžaduje schopnost lidské společnosti tolerovat tyto charismatické klíčové druhy. Vlci, rysi a medvědi jsou nejen důležitou součástí lesních ekosystémů, ale také zdrojem mnoha místních konfliktů, zejména v oblastech s vysokou hustotou hospodářských zvířat.

Mnoho konfliktů pramení z předsudků, legend, dezinformací a strachu z neznámého,“ vysvětluje manažerka Hnutí DUHA Šelmy Romana Uhrinová. „V oblastech, které byly v posledních letech osídleny velkými šelmami, nemají místní obyvatelé často osobní zkušenosti s těmito zvířaty. Proto je vzdělávání a zapojení veřejnosti klíčové.“

Typickými vlastnostmi velkých šelem jsou jejich nízká hustota populace, rozsáhlé domovské okrsky a noční aktivita, což činí odhad jejich početnosti, hustoty populace nebo krmné ekologie extrémně obtížnými a nákladnými z hlediska lidských zdrojů. Zde mohou dobrovolníci, pokud jsou správně vyškoleni a motivováni, poskytnout velmi cennou pomoc.

Foto: Jana Kloučková Kudrnová

Projekt Vlčí a Rysí hlídky začal jako dobrovolná iniciativa s cílem:

1. Chránit velké šelmy před pytláctvím.

2. Sbírat spolehlivá data o jejich výskytu pomocí sledování a sběru dalších nepřímých znaků jejich přítomnosti, jako je trus nebo srst.

3. Zapojit místní obyvatele do sběru dat a vzdělávání o velkých šelmách.

Každoročně jsou pro nové dobrovolníky pořádány třídenní úvodní semináře v několika oblastech, kde se velké šelmy vyskytují. Sběr dat v terénu je pak organizován prostřednictvím menších monitorovacích akcí nebo individuálně po celý rok.

Vědecká kvalita projektu je vysoká,“ dodává odborný garant projektu Miroslav Kutal, který působí jako akademický pracovník na Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně.  „Data, která dobrovolníci nasbírali, generovala nové poznatky publikované v prestižních časopisech jako Science, PloS ONE, Scientific Reports nebo Conservation Letters.

Hnutí DUHA Šelmy zve všechny zájemce o chráněné šelmy, aby se připojili k tomuto významnému projektu nebo ho podpořili. Společně můžeme přispět k jejich ochraně a podpořit soužití s lidmi.


Záznam z online vyhlášení vítězů je dostupný zde.


Kontakty:

Barbora Černá

Barbora Černá

Vlčí a Rysí hlídky, koordinátorka Vlčích hlídek na Kokořínsku a v Ralsku

Romana Uhrinová

Romana Uhrinová

Manažerka programu Šelmy

Michal Feller

Michal Feller

Koordinátor Hnutí DUHA Šelmy


Organizaci školení letos finančně podpořili: