Za zásluhy v oblasti dobrovolnictví udělil rektor Jaroslav Miller ještě před Vánoci prvních sedm ocenění v historii univerzity. Slavnostní vyhlášení Cen rektora pro nejlepší dobrovolníky z řad studentů a zaměstnanců se uskutečnilo v Kapli Božího Těla.

 

Za dobrovolnickou činnost obdržel Cenu rektora také Tomáš Krajča, doktorand katedry ekologie a životního prostředí PřF a koordinátor Vlčích hlídek Hnutí DUHA Olomouc. Historicky prvním laureátům poblahopřál rektor Jaroslav Miller a za jejich nezištnou a záslužnou práci jim poděkoval. „Dobrovolnictví je podle mého názoru jednou z dělicích čar mezi civilizací a barbarstvím. Považuji jej ve všech jeho formách za naši povinnost a jsem pyšný na to, že Univerzita Palackého má v této oblasti dlouhou tradici a dobré jméno," zdůraznil rektor. „Univerzita je především školou a výzkumnou institucí, ale neměli bychom podceňovat, že zároveň spoluvytváří veřejné mínění a stále více se ocitá ve veřejném prostoru. Prosím, neustávejte ve své činnosti, vím, že to znamená výdej energie, ale je to naprosto podstatná věc pro to, aby česká společnost byla společností slušnou," vyzval oceněné dobrovolníky rektor.

 

 

Tom se již více než 10 let velmi aktivně zapojuje do činnosti Vlčích hlídek, jejichž posláním je především ochrana a monitoring velkých šelem na území ČR. Tomáš každoročně organizuje několik celovíkendových akcí Vlčích hlídek po celé ČR. Dlouhodobě aktivně vypomáhá se zaškolováním nových dobrovolníků Vlčích hlídek, jako lektor výukových programů se účastní besed a přednášek na základních i středních školách, zajišťuje činnost infostánku o velkých šelmách na veřejných akcích zejména na území Beskyd, publikuje populárně-naučné články s tématikou velkých šelem a spolehlivě dokumentuje pobytové znaky velkých šelem na celém území ČR.

 

Tomáš svým zápalem v ochraně velkých šelem každoročně motivuje k zapojení se do činnosti Vlčích hlídek mnoho studentů olomoucké ekologie, ale i dalších vysokých a středních škol. Účastníci víkendových akcí, které Tomáš vede, od něj získávají cenné informace a zkušenosti získané mnoha lety poctivé terénní i osvětové práce. Z dobrovolníků, které k Vlčím hlídkám Tomáš přivedl, se stávají spolehliví mapovatelé a ochránci velkých šelem, kteří postupně na svá bedra přebírají větší díl zodpovědnosti v činnosti Vlčích hlídek a nezřídka si toto téma vyberou i pro svou diplomovou práci. Tomáš si za léta dobrovolnické práce vybudoval také spoustu cenných kontaktů mezi myslivci a lesníky, jejichž spolupráce je pro přežití velkých šelem na našem území zcela zásadní.