Dokumentace EIA 40-ti kilometrového úseku rychlostní silnice R49 Fryšták – státní hranice ČR/SR obsahuje řadu věcných nesrovnalostí, nelze ji posuzovat a musí proto být přepracována. Tak zní nejnovější verdikt Ministerstva životního prostředí zveřejněný tento týden [1].


Ministerstvo uznalo připomínky desítek místních občanů, obcí a nevládních organizací, které záměr „Valašské dálnice“ kritizovaly [2]. Mezi nejzávažnější nedostatky dokumentace patří chybějící průzkum migračních tras velkých šelem, nekvalitně provedený biologický průzkum a nevyhodnocení všech vlivů záměru na vodní toky, zdroje pitné vody a ovzduší.


Ministerstvo mimo jiné požaduje zpracování dalších variant s více tunely mezi Pozděchovem a Lačnovem pod Vizovickými vrchy, což byl i zásadní požadavek veřejnosti. Dlouhý tunel pod Vizovickými vrchy by mohl alespoň částečně uchránit typickou valašskou krajinu od negativních vlivů nákladní kamionové dopravy, o kterou ve Zlínském kraji politici usilují.


Současně bylo na podnět Hnutí DUHA zahájeno přezkumné řízení, které by mělo vysvětlit kontroverzní stanovisko krajského úřadu z roku 2006 vylučující vliv komunikace R 49 na území soustavy Natura 2000, tedy i na velké šelmy.


Stále však chybí důkazy o smysluplnosti silnice R49. V roce 2006 byla Ministerstvem dopravy zpracována analýza, která hodnotila 70 úseků plánovaných dálničních a rychlostních komunikací v ČR z hlediska jejich budoucích potřeb a přínosů. Úsek R49 Fryšták – Zádveřice skončil na 61. místě, úsek Zádveřice – státní hranice dokonce na 66. místě. Silnice R49 je tak z celorepublikového hlediska zcela nevýznamná [2].


Miroslav Kutal z Hnutí DUHA řekl:

„Ukazuje se, že velký zájem veřejnosti o kontroverzní silnici R49 může pozitivně ovlivnit rozhodovací proceduru. Úřady a zpracovatel dokumentace musí pod kontrolou veřejnosti přinášet kvalitní a k přírodě  i lidem ohleduplné projekty.“


Miroslav Mach z Unie pro řeku Moravu řekl:

„Vrácení dokumentace je krok správným směrem. Od nové dokumentace očekáváme, že vylepší návrh tunelu pod Vizovicemi, aby podcházel celou Lázeňskou ulici, nikoliv jen Janovu horu.“


Pavel Pečeňa z Občanského sdružení Vizovické vrchy řekl:

„Návrh silnice R49 řeší dopravní problémy, které v současné době neexistují, ale bohužel neřeší stávající dopravní obtíže regionu, např. spojení Zlína a Vsetína s obchvatem Vizovic. Proto vrácení dokumentace vítáme.“Poznámky:


[1] Informace o vrácení dokumentace R49:

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP272


[2] Tisková zpráva Hnutí DUHA, o.s. Vizovické  vrchy a Unie pro řeku Moravu ze dne 17.9.2009


[3] Multikriteriální analýza Generálního plánu rozvoje dopravní infrastruktury (GEPARDI), zpracovaná Ministerstvem dopravy v roce 2006, výtah k dispozici u Hnutí DUHA Olomouc