English version

Dopis ministrovi životního prostředí s žádostí o zajištění národních zdrojů na prevenci proti škodám od vlka

20.5.2021, ASZ ČR

Chovatelé hospodářských zvířat mají možnost získat dotaci na zabezpečení svých stád před útoky vlků v rámci Operačního programu životní prostředí. Avšak o vysoké náročnosti podání této žádosti a o bariérách, které brání jejímu dosažení menším chovatelům, jsme už mnohokrát informovali, naposledy např. v tiskové zprávě z 1. dubna. Při loňském zveřejnění programu péče o vlka Ministerstvo životního prostředí přislíbilo zjednodušení možnosti čerpání dotací. Nyní, s blížícím se novým programovým obdobím (2021-2027), vyzvali chovatelé prostřednictvím Asociace soukromého zemědělství dopisem ministra životního prostředí, aby jeho ministerstvo situaci s obtížně dostupnou podporou na zabezpečení stád urychleně řešilo. Dopis plně podpořilo i Hnutí DUHA, které se již několik let věnuje pomoci chovatelům s vyřízením těžkopádných žádostí o podporu. Snížení konfliktů mezi vlky a chovateli je přitom zásadní pro přijetí této šelmy v naší krajině.

 

Celý dopis si přečtěte zde: 

 

 

 

 

 

V Praze dne 19. května 2021 zasláno datovou schránkou 

 

 

 

 

Vážený pane ministře, 

obracím se na vás jménem Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) ve věci financování preventivních opatření proti útokům vlků na hospodářská zvířata

V loňském roce Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) po mnoha letech příprav schválilo Program péče o vlka obecného, který mimo jiné popisuje cíle v oblasti podpory prevence proti útokům vlků na hospodářská zvířata. Pokud jde o samotný Program, je třeba zdůraznit, že i ke schválené verzi mají naši členové ještě některé zásadní výhrady, které budeme požadovat dořešit. Nicméně vítáme možnou diskusi na toto téma a každou snahu o snížení počtu konfliktů mezi postupně se vracejícími vlky do naší krajiny a hospodářskými zvířaty, která chovají zemědělci zejména hospodařící v horské a podhorské krajině

V současné době MŽP nabízí zemědělcům, kteří chtějí zabezpečit svoje stáda před útoky vlků a dalších druhů velkých šelem, pouze možnost využít podpory v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Tento program je však administrativně velmi náročný a zvláště pro chovatele menších stád je nejen nevhodný, ale v některých případech i nerealizovatelný. Například podmínku minimální výše projektu 100 000 či nutnost předfinancování všech aktivit považujeme za velmi problematické a odrazující. Značadministrativní náročnost OPŽP se projevuje i v délce schvalování projektů, což dále komplikuje přístup zemědělců k finančním prostředkům

Považujeme proto za velmi přínosné, že v Programu péče o vlka bylo schváleno financování zvýšených nákladů na organizaci pastvy v oblastech výskytu vlka, jak je definováno v bodě 2.1.3. tohoto Programu. Klíčová je i podpora opatření v řádech desítek tisíc korun na organizační opatření, s nimiž souvisejí zvýšené náklady např. častější přehánění stád do košárů nebo péče o pastevecké psy, která z OPŽP hradit nelze. Pokud tyto platby nebudou zakomponovány do zemědělských dotací v rámci plošných plateb, je nezbytné, aby MŽP ve vazbě na programové období 2021-2027 připravilo zvláštní národní program pro tyto účely, jak se zavázalo ostatně i ve zmíněném Programu péče pro vlka

Vážený pane ministře, rádi bychom vás, spolu se zemědělci, kteří preventivní opatření již realizují nebo mají zájem realizovat, tímto požádali o urychlené řešení dostupnosti finančních podpor pro chovatele hospodářských zvířat, jejichž činnost je přítomností vlka v krajině ohrožena. Zároveň vás žádáme o detailní časový harmonogram přípravy tohoto národního programu a o přizvání zemědělské veřejnosti k projednávání jeho nastavení. Pro další korektní a věcnou debatu a důvěru veřejnosti máme za to, že dřívější sliby ministerstva životního prostředí by měly být naplňovány. Tento dopis vám zasíláme také s podporou níže uvedených chovatelů hospodářských zvířat a s podporou Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic

Vážený pane ministře, předem děkuji za zvážení našeho návrhu a za odpověď.

 

S pozdravem 

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek

předseda ASZ ČR

 

K dopisu se připojili také následující chovatelé:

Anton Herman, chovatel ovcí a masného skotu, Varnsdorf, Ústecký kraj

Olga Hegerová, chovatelka ovcí, Doubice, Ústecký kraj

Petra Doudová, chovatelka ovcí, Verneřice, Ústecký kraj

Karel Černý, chovatel ovcí, Kytlice, Ústecký kraj

Chovatelé ovcí, Rumburk, Ústecký kraj

Ing. Petr Zacharda, chovatel ovcí a krav, jednatel nebo ředitel následujících společnosti: Zemědělská společnost Jetřichovice, s.r.o, Horský Statek Abertamy s.r.o., Statek Sindelová s.r.o, Karlovarský kraj

Martin Tuček, chovatel ovcí, Volfartice, Liberecký kraj

Jana Frundl, chovatelka koz a krav, Nosálov, Středočeský kraj

Ing. Jan Stechmüller, Ouběnice - Ostrov, Dobříš, chovatel ovcí, Středočeský kraj

Jan Kováč, Ždárky u Hronova, Ovčí dvůr, Královéhradecký kraj

Jan Šefc, Teplice nad Metují, chovatel ovcí, Královéhradecký kraj

Ing. Jan Bošina, Vernéřovice, chovatel masného skotu a prasat, Královéhradecký kraj

Simona Adamcová, chovatelka ovcí, Rokytník, Královéhradecký kraj

Ing. Lucie Frantová, Jan Franta - Krkonošská kozí farma, Rudník, Královéhradecký kraj

Ivana Čílová, chovatelka ovcí, Rudník u Vrchlabí, Královéhradecký kraj

Dagmar Marková, chovatelka ovcí, Krasov, Moravskoslezský kraj

Jan Marek, chovatel ovcí, Krasov, Moravskoslezský kraj

Kateřina Lorišová, chovatelka skotu a ovcí, Krasov, Moravskoslezský kraj

Jaromír Kunášek, chovatel ovcí a koní, Brantice-Radim, Moravskoslezský kraj

Ing. Roman Cieslar, Košariska, chovatel ovcí, Moravskoslezský kraj

Michael Blail, pastevec, Znojmo, Jihomoravský kraj 

Práce Hnutí DUHA Olomouc na ochraně a monitoringu velkých šelem probíhá i díky podpoře individuálních dárců – Přátel velkých šelem. Přidejte se prosím také na www.selmy.cz/podpora.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr