Unikátní záběry získali s pomocí fotopastí pracovníci Hnutí DUHA Olomouc v Národním parku České Švýcarsko. Opakované návštěvy vlka na jedné z tamních lokalit ukazují na pokračující návrat velkých šelem na území nejmladšího českého národního parku. Lokalitu se podařilo odhalit díky informaci od turisty. Pravidelný vlčí pohyb v oblasti pak potvrdili i dobrovolníci tzv. Vlčích hlídek, které Hnutí DUHA Olomouc organizuje na území celé České republiky. Poměrně hravé chování vlka na pořízených videích naznačuje, že by se mohlo jednat o mladého jedince. Záběry vznikly v teritoriu smečky, která byla na území monitorována v sezóně 2019/2020. V loňském roce potvrdil fotomonitoring v Českém Švýcarsku i výskyt rysa ostrovida.

Lokalitu, ve které se natočený  vlk pohybuje, sleduje Hnutí DUHA Olomouc ve spolupráci se Správou Národního parku České Švýcarsko od podzimu loňského roku. Na přítomnost šelmy organizaci upozornil návštěvník parku, kterému se vlka podařilo spatřit na vlastní oči. Chráněnou šelmu krátce pozoroval při pohybu po zarostlé stráni. V okolí místa pozorování nalezli později dobrovolníci Vlčích hlídek řadu vlčích pobytových znaků, proto na lokalitu umístili také fotopast. Vlk se od té doby několikrát znovu ukázal, díky čemuž se povedlo získat velmi unikátní záběry. Vzhledem k hravosti zvířete se zdá, že by se mohlo jednat o mladého jedince, narozeného teprve na jaře 2020.

Ze záběrů není zřejmé, zda se jedná o samce či samici, s velkou pravděpodobností však jde o velmi mladého jedince; zdroj: Hnutí DUHA Olomouc


„Když jsem naposledy přicházel k fotopasti, očekával jsem, že bude zapadaná sněhem. Místo toho bylo už z dálky vidět, že je vyhrabaná a všechno kolem podupané. Nakonec se ukázalo, že je to práce samotného vlka, který místo náhodou navštívil předešlého rána. Díky tomu jsem se mohl vydat po čerstvých stopách proti směru jeho pohybu, abych vlka nerušil a pokusil se získat další informace, které přinesou  lepší představu o jeho prostorové aktivitě na území parku. Pro mě osobně to byl silný zážitek, protože po letech monitoringu vlků v okolních územích jsem měl příležitost zažít České Švýcarsko tak říkajíc vlčíma očima i v místech, kam jsem často chodíval ještě jako malý kluk na výlety,“ popsal zkušenosti z terénního výzkumu vlků koordinátor Vlčích hlídek na Děčínsku Radek Kříček.

Stopování vlka v NPČŠStopování vlka v NPČŠ

Následné stopování vlka parkem se stalo novým pohledem na krajinu Českého Švýcarska; zdroj: Radek Kříček

 

 

V Českém Švýcarsku byl zaznamenán taky vzácný rys ostrovid

V loňském létě byl v parku zaznamenán i výskyt vzácného rysa ostrovida. Ten byl nejdříve pozorován turistkou, jíž se rysa podařilo vyfotit. Na fotografiích identifikovali pracovníci Správy národního parku pod rysovým krkem připevněnou vysílačku. Díky tomu se podařilo zjistit, že rys pochází z polského reintrodukčního programu. Koncem srpna se rys vyfotil znovu na jedné z rozmístěných fotopastí. Od té doby ale záznamy o jeho výskytu v oblasti nepřibyly. 


V chráněném území je nutné udržovat rovnováhu mezi vysokou návštěvností turistů a zachováním životního prostoru pro divoká zvířata

Národní park České Švýcarsko je územím, které je intenzivně turisticky využíváno. Každoročně do něj zamíří okolo 750 tisíc návštěvníků. Stejně jako mnoho jiných živočichů mohou i velké šelmy trpět rušením ze strany lidí. Pro jejich ochranu je proto nezbytné ohleduplné chování během vycházek přírodou a důsledné dodržování pravidel pro návštěvu národního parku. K těm patří především respektování zákazu vstupu do klidových území mimo značené turistické trasy, zákaz nocování či zákaz volného pobíhání domácích zvířat, zejména psů. „Právě přítomnost druhů, které jsou vysoce citlivé na rušení ze strany člověka, je hlavním ukazatelem kvality přírodního prostředí národního parku. A tu může napomoci udržet každý z jeho návštěvníků respektováním pravidel, jejichž smyslem je udržení rovnováhy mezi vysokou návštěvností a zachováním životního prostoru pro zvířata, která lidskou blízkost nevyhledávají," zdůraznil tiskový mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.


Setkání návštěvníků s šelmou? Pouze ve velmi vzácných případech

Zdá se, že vlci a rysi zachovalé prostředí Českého Švýcarska vyhledávají. V případě vlků je jejich přítomnost podpořena zejména existencí několika stálých teritorií severočeských smeček. České Švýcarsko je tedy logickou součástí probíhajícího rozšiřování vlčí populace z Polska a Německa. Navzdory přítomnosti vlků na území parku jsou ale přímá setkání návštěvníků s těmito šelmami velmi vzácná. Ačkoliv je nelze úplně vyloučit, podobně jako náhodná setkání např. s divoce žijícími kopytníky, vlci ani rysi o lidskou společnost zájem neprojevují a ukryjí se před návštěvníky obvykle dříve, než je mohou spatřit. 

Dovádivý vlk v NPČŠ

Vlk z fotopasti v Českém Švýcarsku, tentokrát na fotografii; zdroj Hnutí DUHA Olomouc


K přímým pozorováním, jaká v parku proběhla v minulém roce, dochází jen zřídka. V těchto výjimečných případech mohou naopak turisté pomoci se sběrem informací o pohybu velkých šelem, a to ohlášením svého pozorování Hnutí DUHA Olomouc na email stopy@selmy.cz nebo Správě Národního parku České Švýcarsko.


V kulturní krajině může docházet ke střetům vlků s chovy hospodářských zvířat, pomáhá prevence

V souvislosti s přítomností vlků v krajině by měli zpozornět chovatelé hospodářských zvířat v regionu. Osvědčeným postupem prevence konfliktů je zabezpečení stád zejména ovcí a koz podle doporučení, která jsou k dispozici na webových stránkách Hnutí DUHA Olomouc www.ochranaovci.cz nebo na webu Správy Národního parku České Švýcarsko.   


Stopní dráha vlka v NPČŠ

Stopní dráha vlka v Českém Švýcarsku; zdroj: Radek Kříček


Hnutí DUHA Olomouc se věnuje ochraně a výzkumu velkých šelem v děčínském okrese od roku 2014. Spolupracuje při tom se Správou Národního parku České Švýcarsko, která zajišťuje vlastní monitoring zejména na spravovaném území společně také s Českou zemědělskou univerzitou.

  Logo Šelmy.cz, NPČŠ 


TOMÁŠ SALOV, RADEK KŘÍČEK, ANNA ŘEZNÍČKOVÁ

 

Podpořil: