Rychle se rozrůstající síť projektů a iniciativ usilujících o obnovu evropské divočiny European Rewilding Network (ERN) právě do svých řad přivítala padesátého člena. Jsou v ní nyní zastoupeni účastníci z 25 zemí a její vliv tak neustále sílí.


Síť Rewilding Europe v lednu s potěšením přivítala svého padesátého člena. Stal se jím projekt Hnutí DUHA Olomouc zaměřený na ochranu velkých šelem, jehož cílem je podporovat návrat vlků, rysů a medvědů do lesů západních Karpat.

Síť ERN se od svého založení v říjnu 2013 velmi rychle rozrůstá a zvyšuje svůj vliv i dosah. V současnosti slučuje členy z 25 zemí Evropy – od Španělska po Švédsko, od Bulharska po Belgii. Jejich aktivity cílené na ochranu a obnovu evropské divočiny dohromady pokrývají přes 10 tisíc čtverečních kilometrů.

„To, že mezi nás právě vítáme našeho padesátého člena je fantastický úspěch," říká koordinátorka sítě Yvonne Kemp. „Považuji to za důkaz, že snahy o obnovu divočiny jsou stále více uznávanou a rostoucí hybnou silou pozitivní změny v Evropě."

Filozofie sítě je založena na myšlence, že v jednotě je síla. Členové se pravidelně setkávají – obvykle prostřednictvím webinářů – aby spolu sdíleli znalosti, postřehy a příklady osvědčených postupů. V roce 2016 se těchto online seminářů zúčastnili zástupci ze 17 zemí, což ilustruje všeobecný zájem o témata související s obnovou divoké přírody napříč celou Evropou.

Vzhledem ke stoupajícímu zájmu o evropskou divočinu se dá nepochybně očekávat, že v roce 2017 se do sítě zapojí další noví členové. Yvonne Kemp je přesvědčená, že projekt má před sebou skvělou budoucnost.

„Jsme otevřená komunita vždy ochotná přivítat nové zájemce," říká. „Rozhodující je však kvalita naší práce, ne kvantita. Projekty našich členů jsou skutečnými vzory pro další snahy o obnovu divočiny. Síť ERN je platformou pro komunikaci a spolupráci, která má stimulovat a podchycovat pokroky v ochraně divoké přírody napříč celým kontinentem."

Koordinátor projektu terénního monitoringu a ochrany velkých šelem Miroslav Kutal se těší z možnosti načerpat v rámci sítě ERN nové poznatky a zkušenosti. Vítá rovněž příležitost sdílet s ostatními znalosti dosažené díky práci jeho týmu.


Stopy rysa ostrovida zaznamenané v čerstvém sněhu letos v lednu v české části západních Karpat.

„Velmi se těším na letošní spolupráci," říká Kutal. „ERN je vynikající síť propojující řadu zajímavých projektů, v nichž můžeme nacházet inspiraci a současně máme šanci více náš vlastní program zviditelnit. Ačkoliv divočina není nezbytnou podmínkou pro obnovu populací velkých šelem v Evropě, potřebujeme dostatečně velká území bez výrazného zásahu člověka, abychom měli možnost lépe pochopit, jak se příroda vypořádá s klimatickými změnami a zároveň pozorovat, jak velké šelmy přetvářejí lesní ekosystémy tam, kde jim člověk umožnil návrat."

Hlavní hrozbu pro přežití vlčích, rysích a medvědích populací v západních Karpatech představuje pytláctví, myslivost a fragmentace životního prostředí. Ochránci z Hnutí DUHA Olomouc hledají dobrovolníky pro pomoc s monitorováním výskytu velkých šelem, které je základem další práce při jejich ochraně.

„Ačkoli jsou Karpaty domovem jedněch z největších populací vlků, rysů a medvědů v Evropě, víme toho relativně velmi málo o jejich skutečných počtech a o faktorech ovlivňujících změny těchto populací," říká Kutal. „Dobrovolníci nám mohou významně pomoci při získávání informací o stavu velkých šelem v pohořích na česko-slovensko-polské hranici."
Zájemci, kteří by se chtěli do mapování velkých šelem zapojit, se mohou přihlásit prostřednictvím tohoto odkazu.

K tématům webinářů, které jsou v rámci sítě ERN naplánované pro rok 2017, patří například soužití člověka s volně žijícími zvířaty, obnova biotopů, přírodní pastviny a ekoturistika. Rewilding Europe srdečně zve všechny iniciativy usilující o obnovu divočiny, které ještě nejsou do sítě zapojeny, aby podaly žádost o členství – více informací lze najdete tady.


PŘEKLAD: MARTINA DUŠKOVÁ