Kvůli politickému selhání přicházejí o život zbytečně desítky zvířat ročně

Ekologický most pro velké savce – především vlky, rysy a medvědy –, jehož stavba je plánovaná na Jablunkovsku, může být o polovinu levnější. Zjistila to nezávislá oponentní studie, kterou si objednalo Hnutí DUHA [1]. Odborníci z pražské stavební fakulty ČVUT navíc zjistili, že investiční záměr z dílny Ředitelství silnic  a dálnic, jehož cena byla odhadnuta na více než 400 miliónů korun, ani není možné realizovat při zachování provozu dálnice.


Výsledky studie byly tento týden představeny na jednání v Jablunkově, které ve věci migračního koridoru na Jablunkovsku svolalo Hnutí DUHA. Ekologický most měl být podle dohody, kterou podepsali zástupci Hyundai, státu a kraje s občanskými sdruženími v roce 2006, stát do konce roku 2008 [2]. Političtí reprezentanti však dohodu dlouhodobě bojkotují. Přestože továrna na stovkách hektarů půdy už skoro rok vyrábí auta, jediný zelený most, který měl vzniknout jako kompenzace k ekologické újmě zvýšeného provozu na silnici I/11 mezi nošovickou a sesterskou automobilkou v Žilině, je stále ve stádiu příprav. Dokonce už dva roky neproběhlo žádné jednání, na které by byla občanská sdružení pozvána, přestože podle deklarace měla být součástí projektového týmu.


Na setkání, svolané po letech nečinnosti Hnutím DUHA, se nedostavil žádný zástupce signatářů deklarace. Moravskoslezský kraj například nepovažuje svolané setkání za užitečné, další signatáři na pozvánku ani nereagovali. Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic setkání rovněž podle svých sdělení nepovažují za potřebné. Hnutí DUHA tak nemělo možnost zjistit, proč Ředitelství silnic a dálnic například zvolilo neúnosně drahý typ konstrukce, který navíc lze jen obtížně stavět při zachování provozu na silnici I/11 (E75).]


Zajištění volné průchodnosti Jablunkovské brázdy je klíčové pro zachování migrace velkých šelem mezi Slezskými a Moravskoslezskými Beskydami, ale i v širším okolí slovenských a polských Karpat, na které území navazuje. Nejedná se však pouze o vlky, rysy nebo medvědy. Studie nedávno publikovaná v časopise Ochrana přírody [4] ukázala, že ročně zemře na všech silničních komunikací v ČR přes padesát tisíc srnců a přes půl miliónu zajíců – to představuje zhruba 1 srnce a 10 zajíců na každý kilometr silničních komunikací. Zelený most na Jablunkovsku by mohla pochopitelně využívat všechna zvířata, která dosud zbytečně hynou pod koly aut – na Jablunkovsku je podle údajů myslivců sražena téměř dvacítka srnců ročně. Podmínkou je samozřejmě oplocení silnice v daném úseku a navedené zvěře na ekodukt.Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc řekl:

„Studie ukázala, že nejen dálnice jsou v Česku zbytečně předražené. I stavby, které omezují negativní vlivy dopravy na divokou přírodu, mohou být i o polovinu levnější. Političtí představitelé však dlouhodobě bojkotují dohodu o zprůchodnění Jablunkovské brázdy. Je škoda, že se zástupci Ředitelství silnic a dálnic nezúčastnili svolaného jednání a nevysvětlili, proč navíc navrhují konstrukci, kterou není možné stavět při zachování provozu silnice I/11. Na selhání politiků v zajištění průchodnosti Jablunkovské brázdy tak ročně doplácejí desítky zvířat pod koly aut.Poznámky:


[1] Studii „Návrh variantního řešení nosné konstrukce ekologického mostu pro migrační koridor přes Jablunkovskou brázdu pro velké savce“ zpracovala Česká společnost pro vědu, výzkum a poradenství ČSSI. Lze ji stáhnout zde:

https://www.selmy.cz/storage/app/media/CSSI_Studie_Jablunovsko_2009.pdf[2] „Deklarace porozumění“, jejímž hlavním posláním je mírnit negativní dopady automobilky Hyundai na životní prostředí, byla uzavřena 3. listopadu 2006 mezi společností Hyundai, Moravskoslezským krajem, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Agenturou na podporu investic a podnikání CzechInvest a nevládními organizacemi (o. s. Beskydčan, Děti Země, Ekologický právní servis a Půda pro život) Plné znění:

www.nadacnifondhyundai.cz/dokumenty/deklarace-porozumeni.pdf


[3] Hnuti DUHA a občanské sdružení Beskydčan na nedodržování dohody upozorňují dlouhodobě. Například tisková zpráva ze dne 10.3.2008: https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/zeleznicni-trat-na-jablunkovsku-bude-pruchodna-pro-velke-selmy-silnice-zatim-ne/

nebo 2. 11. 2008: https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/hyundai-spousti-vyrobu-kraj-ani-vlada-sliby-nedodrzeli/


[4] Anděl P., & Hlaváč V., 2008: Automobilová doprava a mortalita obratlovců. Ochrana přírody 5/2008: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Vyzkum-a-dokumentace/automobilova-doprava-a-mortalita-obratlovcu.html