Evropská unie nesplní svůj dobrovolný slib, že do roku 2010 výrazně sníží vymírání rostlinných a živočišných druhů. Konstatovali to účastníci evropské konference věnované biodiverzitě (přírodní rozmanitosti) pořádané v Praze.


Faktem však je, že dodržování tohoto slibu je obtížné měřit, protože přírodovědci dodnes všechny existující druhy, zejména hmyzu a nižších rostlin, vůbec nespočítali, takže ani přesně nevědí, kolik jich vlastně vymírá.


Mohou tedy posuzovat jen ty přírodní druhy, které mají přece jen lépe zmapovány. A tam nejsou čísla nijak optimistická.


Hadi v ohrožení


Evropská komise nyní zveřejnila studii, kterou si objednala u Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN). Vyplývá z ní, že pětina evropských plazů a téměř čtvrtina obojživelníků v Evropě je ohrožena vyhynutím. "To znamená, že obojživelníci a plazi jsou na našem kontinentě ohroženi ještě více než savci a ptáci," konstatuje studie. 


Podle ní klesá množství jedinců ohrožených druhů především proto, že lidská činnost ničí místa jejich přirozeného výskytu, a dále jsou na vině také změny klimatu, znečišťování životního prostředí a šíření invazivních druhů, které přicházejí z jiných končin světa.


Sadaři na větvi


"Byl jsem na jaře v Malajsii a navštívil jsem velké sady pro pěstování jablek," vyprávěl Jürgen Tack, z belgického Ústavu pro přírodu a lesy, který byl jedním z organizátorů konference v Praze. "Zaměstnáno je tam devět set lidí. A ti seděli na větvích a pomocí štětečků přenášeli pyl na květy jabloní. Vyhynul jim tam totiž hmyz, který by jinak stromy opyloval. V Evropě na tom nejsme tak špatně, ale i tady ubývá včel, což může vést ke snižování výnosů v zemědělství."


"Když vidíte, jak se na polích pasou srnky a působí tam škody, tak to je vlastně příklad narušené biodiverzity: v lesích vymizely šelmy, které by jinak udržovaly rovnováhu, takže srn nepřirozeně přibylo," uvedl jiný příklad ředitel Botanického ústavu Akademie věd ČR Jan Kirschner.


"Právě šelmy jsou pro biodiverzitu klíčovým druhem," dodal Jan Zima z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR. "Když se sníží jejich počet, jako se stalo u nás, široce to naruší přírodní rovnováhu."