Hnutí DUHA po důkladném prošetření zjistilo, že medvědí stopy v podchodu pod železničním mostem v Jablunkově byly pravděpodobně podvrhem. Někdo je nejspíš uměle vytvořil pomocí sádrových odlitků. „Medvědí stopy jsou charakteristické a těžko zaměnitelné s jiným druhem šelmy, a proto jsme nejprve neměli důvod je podrobněji zkoumat. Pečlivější analýzou původních fotografií, odlitku stopy a srovnáním s dalším dokumentačním materiálem z Beskyd a ze Slovenska jsme však zjistili, že sled stop a některé detaily na odlitcích neodpovídají skutečným stopám, jaké by přirozeně se pohybující zvíře zanechalo,“ uvedl Miroslav Kutal, vedoucí projektu ochrany velkých šelem v Beskydech.

Mapovatele, který stopy původně našel, nenapadlo o pravosti pochybovat, protože medvědí otisky našel v blátě i půl kilometru od migračního koridoru.

Sledování průchodnosti migračních objektů, které současně využívají i lidé, má jistá omezení a v době mimo souvislou sněhovou pokrávku se nelze spolehnout jen na sledování stopních drah. Hnutí DUHA proto bude využívat další metody, jak sledování procházejících zvířat provádět s vyšší důvěryhodností pro případ, že by někdo chtěl monitoring záměrně mařit.

Miroslav Kutal dodal: „Zpočátku jsme se nechali trochu nachytat, ale každopádně tomu, kdo falešné medvědí otisky vytvořil, děkujeme. Potvrdil nám, že pouhé sledování stopních drah pod mostem není kvůli množství lidí, kteří se v okolí pohybují, zcela spolehlivé. Metody monitoringu migračních objektů musí být nezpochybnitelné, aby se v praxi ověřilo, jak široké průchody zvířata skutečně potřebují.
PŮVODNÍ ZPRÁVA:


Nový železniční podchod otestoval první medvěd

2.11.2010, Hnutí DUHA Olomouc

Monitoring migračních koridorů, který Hnutí DUHA provádí ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou univerzity Palackého v Olomouci prokázal, že nový průchod pod železnicí mezi Jablunkovem a Mosty u Jablunkova již mohou využívat medvědi. Zřetelné otisky medvědích tlap mapovatelé našli přímo pod novým železničním mostem. Jeho vybudování se na návrh Hnutí DUHA a sdružení Beskydčan stalo jednou z podmínek rozhodnutí, kterým Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy modernizaci železniční tratě č. 320 v úseku Bystřice nad Olší - státní hranice ČR před dvěma lety povolila.

Tomáš Krajča z Petrovic u Karviné řekl:

Sleduji migrační trasy velkých šelem v okolí Jablunkova už tři roky. V nově zbudovaném podchodu pro zvěř jsem našel stopy medvěda pouhých pár měsíců poté, co byl most dokončen. To potvrzuje, že velké šelmy, ale i ostatní zvířata se rychle naučí speciální podchody a nadchody využívat."

Miroslav Kutal, koordinátor projektu ochrany velkých šelem řekl:

Ukázalo se, že investice pro zajištění průchodnosti krajiny nejsou zbytečné a že rozhodnutí Správy CHKO Beskydy, které podmínilo modernizaci železnice vybudováním dvou rozšířených mostů pro zvířata, bylo správné. I když jsou velké šelmy plachá zvířata a běžně je při návštěvách lesa nepotkáváme, jejich stopy nám každoročně ukazují, že v beskydských lesích jsou doma. Množství dopravy, které s postupným rozvojem regionu narůstá, však tradiční stezky všech velkých zvířat může ohrožovat."

Pokud by stejně zodpovědný přístup, jako zastávala státní organizace Správa železniční dopravní cesty uplatňovalo i Ředitelství silnic a dálnic v případě plánovaného nadchodu nad silnicí u státní hranice, mohla by zvířata bezpečně přecházet i přes tuto frekventovanou silnici [1]. Jinak vážně hrozí, že po vybudování druhého železničního podchodu u státní hranice, které bude dokončeno pravděpodobně příští rok, budou zvířata stále končit pod koly aut."

Další informace

[1] Nadchod u státní hranice měl dle závazku státu, kraje a společnosti Hyundai stát do konce roku 2008. Přestože továrna Hyundai už dva roky vyrábí auta, kterým zvyšuje provoz i v prostoru státní hranice, plány na zelený nadchod jsou stále jen na papíře. Hnutí DUHA před rokem přitom nechala před rokem zpracovat alternativní studii která prokázala, že takzvaný zelený most lze postavit i o polovinu levněji. Více v tiskové zprávě Hnutí DUHA.