Farmáři mají ze zákona nárok na náhradu škod způsobených rysem

7. prosince 2007 11:44

ČESKÉ BUDĚJOVICE (MŽP ČR) - Ministerstvo životního prostředí připomíná, že zemědělci mají ze zákona nárok na finanční kompenzaci škod, které prokazatelně způsobí ohrožený druh kočkovité šelmy – rys ostrovid na hospodářských zvířatech. V lokálním tisku se tento týden objevily zprávy o údajném záměru některých farmářů v jihočeské části Šumavy a Blanského lesa rysy střílet. „Nemají k tomu jediný důvod. Rys je krásné zvíře a kromě toho ve střední Evropě ohrožený druh. Farmáři mají nárok na odškodnění, nikoho zabíjet nemusejí,“ říká náměstek ministra životního prostředí František Pelc.


Rys ostrovid patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů, do kategorie ohrožený druh. Jakékoliv jeho chytání, rušení, zraňování či usmrcování je zakázáno zákonem. Pro úhradu škody stačí, když poškozený nahlásí událost příslušnému krajskému úřadu ve stanovené lhůtě. V praxi se bohužel ukazuje, že zemědělci toto své právo nevyužívají. Často se ale také přijde na to, že dobytek neusmrtil rys, ale například zdivočelí psi. „Pokud by farmáři sáhli po zbraních, místo odškodnění by je čekaly vysoké pokuty, to říkám zcela vážně,“ varoval náměstek Pelc.


Pro výplatu náhrady škody ale samozřejmě musí existovat jasná pravidla. Mezi ně patří mimo jiné nahlášení škody ve stanoveném termínu 10 dnů a místní šetření příslušnými orgány ochrany přírody, které určí původce škody a předložení zákonem požadovaných podkladů. V případě škody na domácím zvířectvu je to konkrétně veterinární osvědčení o příčině úhynu, doklad o případné chovné hodnotě zabitého zvířete a doplněný pak i odborným posudkem.


Krajský úřad Jihočeského kraje od roku 2000, kdy zákon vstoupil v platnost, evidoval 20 žádostí o náhradu škod způsobených rysem ostrovidem a celkově za dané období proplatil zemědělcům 106 334 korun. V letošním roce to byly jen 2 žádosti celkově za 9 650 korun.


Rozhořčení farmáři tedy buď nevyužívají možnosti dané zákonem, nebo škody nebyly způsobeny rysem, ale například zdivočelými psy. „Tomu by například odpovídal i v tisku zmiňovaný případ uštvaných ovcí v ceně 60 tisíc korun,“ dodává ředitelka odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP Alena Vopálková.


Jakub Kašpar