Rakouské fotopasti na podzim loňského roku přinesly důkaz, že rysi jsou schopni překonat přírodní migrační bariéru v podobě řeky Dunaj. První ze dvou fotografií rysa pochází z konce října loňského roku z oblasti Waldviertlu v Dolním Rakousku, tedy na sever od Dunaje. O čtrnáct dní později se podařilo zachytit stejné zvíře, ale tentokrát na druhém břehu řeky, v oblasti Dunkelsteinerwald.

Rys přešel z oblasti Waldviertel do oblasti Dunkelsteinerwald.

Obrázky jsou natolik kvalitní, že umožňují porovnat skvrny na hřbetech vyfocených rysů. Ty jsou pro každého jedince zcela specifické a v tomto případě jednoznačně ukazují, že se podařilo vyfotografovat stejné zvíře. Informace se podařilo dát dohromady díky spolupráci ochránců přírody z organizace Grünes Herz Europas s místními myslivci. Fotomonitoring se tak osvědčil i jako dobrá metoda pro zjišťování dálkových přesunů zvířat. Jak ale rys řeku překonal, zda ji přeplaval či přešel přes most, se zjistit nepodařilo.


Rys zachycený 25.10.2012 severně od Dunaje. Zdroj: luchs.boehmerwaldnatur.at Rys zachycený 9.11.2012 jižně od Dunaje. Zdroj: luchs.boehmerwaldnatur.at

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ačkoli rys kdysi běžně obýval lesnaté oblasti téměř celé Evropy, dnes je zde jeho výskyt spíše ostrůvkovitý. Ve středoevropském prostoru přežívá tato šelma v geograficky oddělených populacích v Karpatech, na česko-bavorském pomezí (Böhmerwald) či v Alpách. Pro rysy obývající tyto oblasti znamená řeka Dunaj přirozenou migrační překážku. Její překonání může přispět k posílení a stabilizaci slabších populací a výměně genetických informací mezi nimi.    

 

JOSEFA VOLFOVÁ