Během jarních a letních měsíců se na moravsko-slovenském pomezí narodila kromě vlčích a rysích potomků také mláďata kočky divoké. Reprodukci prokázaly na slovenské straně Javorníků a Bílých Karpat v blízkosti hranice s Českou republikou záběry z fotopastí. Rozmnožování se v rámci přeshraničního projektu „Hledáme kočku, pozor, divokou” podařilo zachytit poprvé. Vodící matku s mláďaty ale zoologové zaznamenali již v dřívějších letech např. v Javorníkách při fotomonitoringu velkých šelem. 


 

Zajímavostí je, že vodící samici jsme na fotopastech zachytili nejen na začátku léta, ale také na jeho sklonku. Je možné, že zvýšené stavy kořisti, zejména hlodavců, mohly vést ke zvýšené reprodukční schopnosti u místní populace kočky divoké. V podmínkách Karpat však zatím nemáme o reprodukční strategii tohoto druhu dostatečné množství informací.

Systematický monitoring kočky divoké probíhá na území Západních Karpat od loňského roku jako jedna z hlavních aktivit česko-slovenského projektu Hledáme kočku, pozor, divokou!”. Cílem monitoringu je získat první reálný odhad početnosti kočky divoké ve zkoumaném území, ale také zhodnotit využívání prostředí zjištěnými jedinci, příbuzenské vztahy a míru hybridizace s kočkou domácí.

Pomoci zoologům může také veřejnost - hlášením pozorování kočky divoké, záběry ze soukromých fotopastí, případně hlášením autem sražených koček se znaky kočky divoké. Informace sbíráme zde nebo na emailu stopy@selmy.cz.


Projekt probíhá v rámci programu Interreg V-A SK-CZ 2014-2020. Spolupracuje na něm Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Národní zoologická zahrada Bojnice a Hnutí DUHA Olomouc. Více lze najít na webu www.kockadivoka.cz.