Analýza DNA potvrdila příbuzenské vztahy vlků Máchova kraje s populací vlků v Německu a Polsku

Genetická příslušnost vlků, kteří se objevili v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, byla studována odborníky z Univerzity Karlovy v Praze a České zemědělské univerzity. Bylo provedeno srovnání s populacemi vlka ze Západních Karpat i dalších oblastí střední Evropy, do analýzy byly zařazeny i vzorky německého ovčáka a československého vlčáka.

Ukázalo se, že česká zvířata vykazují příbuzenské vztahy s populacemi typickými pro západní Polsko a východní Německo. Tato nížinná forma vlka je geneticky diferencována od horských populací s výskytem v Karpatech. Další detaily historie této smečky jsou zkoumány ve spolupráci s německými a polskými kolegy a samozřejmě budou vzorky i nadále odebírány a analyzovány.

Za posledních 21 dní (6.-27.11.) se podařilo 3 fotopastem zachytit vlky a pořídit více než 50 záznamů (fotografií, videozáznamů) této šelmy. Vlci zde byli zachyceni celkem po dobu 13 dnů z uvedených 21. Od 22.10. se však podařilo fotopastem zachytit maximálně pouze 4 vlky. Není proto jisté, zda je vlků stále 5 či pouze 4. Tato smečka také zřejmě loví v okolí Bezdězu, což zachytila fotopast nainstalovaná členy MS Bezděz a tato informace byla zveřejněna v médiích. Vzhledem k tomu, že vlčí smečka potřebuje rozsáhlé teritorium (obvykle se udává min. 100 km2), tak je pravděpodobné, že se jedná o tutéž smečku. Pro tuto skutečnost hovoří i fakt, že byli zachyceni opět 4 vlci a to v době, kdy nebyli zachyceni fotopastí v NPR Břehyně-Pecopala.

Zpráva vznikla ve spolupráci s Hnutím DUHA Olomouc. Na genetickém výzkumu vlků se podílejí: Pavel Hulva z Univerzity Karlovy v Praze, Barbora Černá Bolfíková a Milena Smetanová z České zemědělské univerzity.