Nový dvouletý projekt na ochranu vlků, rysů a medvědů v Beskydech rozjíždí Hnutí DUHA. Navazuje tak na dosavadní úspěšnou práci v ochraně velkých šelem.


Vzniknou nové informační materiály o velkých šelmách a proběhnou přednášky a besedy pro turisty i místní obyvatele. Obce, hotely, školy a další zájemci o bezplatnou přednášku nebo nové publikace se mohou u Hnutí DUHA hlásit už dnes [1].


Hnutí DUHA bude rovněž důkladně sledovat velké šelmy i případné pokusy o pytláctví [2]. Kromě pokračujícího projektu vlčích hlídek připravuje užší spolupráci se Správou CHKO Beskydy, výzkumnými institucemi a myslivci. Například vzorky trusu a chlupů, které dobrovolníci nebo spolupracovníci Hnutí DUHA v Beskydech naleznou, budou podrobeny DNA analýze na lesnické fakultě univerzity ve Zvoleně.


Zvláštní zřetel budou ochránci přírody věnovat pokračující výstavbě v beskydské krajině. Pro ochranu velkých šelem, které obývají stovky kilometrů čtverečních, je zachování průchodnosti volné krajiny nezbytné. Hnutí DUHA proto vytipuje důležité tzv. migrační koridory, bude sledovat, jak jsou využívány a prosazovat jejich ochranu. Tyto koridory budou využitelné nejen pro velké šelmy, ale také pro ostatní volně žijící živočichy [3].


Ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody ve Valašském Meziříčí Hnutí DUHA příští rok obnoví poradnu pro chovatele ovcí s nabídkou zapůjčení elektrických ohradníků proti  útokům vlků. Navrhne také změnu zákona, který zjednoduší administrativu na uplatňování náhrady škod na hospodářských zvířatech při útoku velkých šelem [4].


Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.


Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc, vedoucí projektu ochrany velkých šelem v Beskydech, řekl:


„Novým projektem navážeme na dosavadní práci v ochraně vlků, rysů a medvědů. Vydáme nové publikace, uspořádáme množství akcí pro veřejnost a zvýšíme také intenzitu vlčích hlídek – terénního monitoringu, kde budeme spolupracovat s dalšími institucemi a organizacemi. Budeme chránit také migrační koridory všech velkých savců a obnovíme servis pro chovatele ovcí v Beskydech.“


Poznámky:


[1] Kontakt na Hnutí DUHA Olomouc: tel. 585 228 584, 728 832 889 nebo e-mail: info@selmy.cz, nabídka visí také na https://www.selmy.cz/nabizime/ .


[2] Počet ilegálních odstřelů rysů se u nás za posledních dvacet let odhaduje na více než 500 kusů. Hnutí DUHA a Českomoravská myslivecká jednota proto vypsali odměnu 50 000 korun za informaci, jež povede k dopadení pytláka, který zastřelil medvěda, rysa nebo vlka. Přispět na zvýšení odměny může každý na transparentní  účet u e-banky č. 1694749001/2400. Více na www.selmy.cz/odmena.


[3] Například migrační koridor na Jabunkovsku: https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/zeleznicni-trat-na-jablunkovsku-bude-pruchodna-pro-velke-selmy-silnice-zatim-ne/


[4] Zákon č. 115/2000 o poskytování  náhrad  škod  způsobených  vybranými zvláště chráněnými živočichy