Vlčí hlídky zde nalezly nelegální újeď

O upytlačeném medvědovi, který měl začátkem prosince padnout na Vsetínsku, stále chybí konkrétní údaje.


Hnutí DUHA Olomouc proto rozeslalo do všech domácností šesti obcí na Valašsku [1], v jejichž okolí mělo k pytláctví dojít, výzvu s žádostí o informace. Více než 1500 letáčků slibuje odměnu 50 000 Kč tomu, kdo podá informace, jež povedou k usvědčení pytláka rysa, vlka nebo medvěda.


Hnutí DUHA přitom zaručuje anonymitu – bez výslovného souhlasu nepředá jméno toho, kdo pytláka oznámí, nikomu dalšímu. Zároveň žádá o jakoukoliv částku, kterou lidé mohou odměnu dále navýšit. [2].


Velké šelmy - vlk, rys a medvěd - jsou přirozenou součástí naší přírody, pomáhají např. regulovat stavy přemnožených kopytníků nebo likvidují ohniska nákaz nebezpečných chorob.


Hnutí DUHA ve spolupráci se sdružením Beskydčan a ČSOP pořádá již osmým rokem tzv. vlčí hlídky, které ročně stráví v terénu více než 130 dnů. Smyslem je narušit anonymitu pytláků a monitorovat, kde se velké šelmy právě vyskytují.


„ V prosinci jsme posílili hlídky v západní části Javorníků“, stále však monitorujeme oblast od Jablunkova až po Horní Lideč. V celých Beskydech se neustále pohybuje několik skupinek vyškolených dobrovolníků současně.“ uvedl koordinátor vlčích hlídek Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc“.


Zvýšené pátrací úsilí přineslo první výsledky minulý pátek: hlídky objevily masitou návnadu, tzv. újeď. Byla nalíčena přímo před mysliveckým posedem na katastrálním území Pulčín obce Francova Lhota. Kladení masitých návnad je přitom v rozporu s veterinárním zákonem a majiteli zvířete hrozí několikatisícová pokuta. [3]


Hnutí DUHA proto dnem 15.1. podává podnět na obecní úřad Francova Lhota, aby zajistila okamžitý svoz a odstranění nalíčeného torza krávy [4].


„Újedě jsou riziková místa pro velké šelmy - zejména vlci a medvědi je rádi navštěvují a protože jsou umístěny v bezprostřední blízkosti posedu, mohou být šelmy jednoduše odstřeleny. Záleží už jen na cti myslivce“, dodal Miroslav Kutal.


Pytláctví je přitom největší hrozbou pro velké šelmy v ČR i v celé Evropě. V Beskydech byl poslední zastřelený rys nalezen v roce 2002. A podle vývoje početnosti šelem se dá odhadovat, že pytláctví probíhá v tichosti i nadále.


Projekt ochrany velkých šelem v Beskydech probíhá díky laskavé podpoře Nadace na ochranu zvířat a jako součást programu Českého svazu ochránců přírody "Ochrana biodiverzity", podpořeného Ministerstvem životního prostředí ČR. Vlčí hlídky podporuje také Nadace Partnerství a Carpathian EcoRegion Initiative.


Kontakty: 


Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc – 728 832 889 – vlci.hlidky@hnutiduha.czPoznámky:


[1] Informační letáky byly zatím poslány do obcí: Zděchov, Valašská Polanka, Valašská Senice, Pulčín, Lužná a Francova Lhota.


[2] Číslo transparentního účtu u eBanky je: 1694749001/2400; další informace na https://www.selmy.cz/odmena.


[3] Z dikce § 40 odst. 1 zákona č.166/99 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon) jednoznačně vyplývá, že předkládání mrtvých zvířat či jakýchkoli jejich částí na újedě je nezákonné


[4] Fotografie újediště můžete stáhnout ve:


- střední kvalitě (4 fotografie, 1,5 MB): https://www.selmy.cz/storage/app/media/ujed_Pulcin1.zip


- plné kvalitě (4 fotografie, 5 MB): https://www.selmy.cz/storage/app/media/ujed_Pulcin2.zip


autor fotografií : vlčí hlídky