Během nadcházejícího víkendu se v Beskydech sejdou myslivci a ochránci přírody u jednoho stolu. Hnutí DUHA pozvalo všechny myslivecké hospodáře a zástupce mysliveckých sdružení v Beskydech ke společnému sezení do Ostravice (Frýdecko-Místecko) a Halenkova (Vsetínska) [1].


Akce je pořádána ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou (ĆMMJ) a Správou Chráněné krajinné oblasti Beskydy.


V přednáškové části obou besed vystoupí:


RNDr. Dana Bartošová (Správa CHKO Beskydy)

Ludvík Kunc (dlouholetý odborník na velké šelmy)

Ing. Luděk Králíček (ČMMJ)

Mgr. Miroslav Kutal (Hnutí DUHA)

Mgr. Lukáš Spitzer (Muzeum regionu Valašsko)


Smyslem akce je najít společnou řeč v ochraně vlků, rysů a medvědů, které vidí každá strana z jiného úhlu pohledu. Na besedách budou připomenuty historické souvislosti a současný výskyt šelem, shrnuty dosavadní výsledky o významu velkých šelem, představeny opatření na jejich ochranu a především bude věnován prostor pro diskusi všech zúčastněných.


Populace všech velkých šelem nejvíce ohrožuje pytláctví, nalézt společnou cestu k jejich ochraně je proto více než žádoucí. Například počet ilegálních odstřelů rysů se u nás za posledních dvacet let odhaduje na více než 500 kusů. Hnutí DUHA a Českomoravská myslivecká jednota proto vypsali odměnu 50 000 korun za informaci, jež povede k dopadení pytláka, který zastřelil medvěda, rysa nebo vlka.


Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc řekl:

„Vlci, rysi a medvědi se v posledních desetiletích v Beskydech natrvalo usídlili. Navzdory zákonné ochraně jsou bohužel stále ohrožováni ilegálním lovem, ničením biotopů a fragmentací krajiny. Smyslem společného setkání s myslivci je otevřeně si promluvit o tom, čím mohou být šelmy v lese prospěšné a kde mohou nastat problémy. Je-li jedním z poslání myslivosti také ochrana biologické rozmanitosti a veškeré volně žijící zvěře, očekáváme hojnou účast a plodnou diskusi.“


Kontakt:

Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc, telefon 728 832 889, email miroslav.kutal@hnutiduha.cz


Poznámky:


[1]  Přesné termíny besed:

sobota 24.11.2007: od 14:45 v Hotelu Freud v Ostravici

neděle 25.11.2007: od 14:15 v Hotelu Lidový dům v Halenkově


Akce byla podpořena v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí, Nadací na ochranu zvířat