Hnutí DUHA vydává také novou příručku o soužití s medvědy


Množství odpadků, které se nyní povaluje na hřebeni Javorníků, o víkendu uklidí vlčí hlídky. Kromě toho, že hyzdí valašskou krajinu, jsou zapáchající pytle problematické také vzhledem k medvědům, kteří se v Beskydech a Javorníkách pravidelně vyskytují. Hnutí DUHA upozorňuje, že volně přístupné odpadky mohou pro medvědy představovat lákadlo a snadný potravní zdroj. Nebezpečné je, že si tak šelmy navykají na nepřirozenou potravou, kterou mohou následně vyhledávat i blízko lidských sídel. Tito tzv. synantropní medvědi přitom ztrácejí svou přirozenou plachost, což je pro soužití lidí a medvědů rizikové.  .


Přestože napadení člověka v Beskydech zatím nebylo zaznamenáno, měli by lidé sdílející stejnou krajinu s medvědy být nanejvýš obezřetní. Preventivní opatření jsou vždy racionálnější a levnější, než je řešení následků případných škod. Praktické rady o tom, jak se v oblastech s výskytem medvěda chovat, si lidé mohou přečíst v nové brožurce Život s medvědy, kterou právě vydává Hnutí DUHA Olomouc (volně ke stažení také na  https://www.selmy.cz/storage/app/media/medvedi-web.pdf) [1]. Speciální webové stránky věnované medvědům jsou všem zájemcům k dispozici na www.selmy.cz/medved.


Koordinátor vlčích hlídek Miroslav Kutal z Hnutí DUHA řekl: „Beskydy jsou jediným místem, kde se medvěd v České Republice pravidelně vyskytuje. Řada konfliktů, ke kterým občas dochází v jiných zemích, pramení z nedostatečné osvěty a informování obyvatel, jak se v oblastech s výskytem této šelmy chovat. Tyto informace lidé nyní najdou v nové, poutavě sestavené příručce Život s medvědy.

Demonstrativním úklidem na hřebeni Javorníků chceme ukázat, že turisté by si neměli zvykat shromažďovat na hřebeni své odpadky a čekat, až je za ně někdo odnese. Volně přístupný odpad není problémem jen na turistických trasách, ale také u řady horských nebo soukromých chat. Zamykáním a pravidelným vyvážením popelnic se lze snadno zabránit neočekávané noční návštěvě. “


Akce a vydání brožury je součástí projektu ochrany velkých šelem v Beskydech, podpořeného v grantovém řízení MŽP a Nadací na ochranu zvířat. Realizace probíhá ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy. Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Poznámky:


[1] Mezi základní doporučení v oblastech s výskytem medvěda patří:


1.Předcházet střetnutí s medvědem


-  vyhýbat se nepřehledným terénům, netrhat borůvky v rezervacích

-  nezanechávat v přírodě zbytky potravy a odpadky

- v nepřehledných terénech mluvit nebo si zpívat, aby medvědi měli čas člověka zaregistrovat a vyhnout se mu


2. V případě pozorování medvěda nezpanikařit


- pomalu se vzdálit,  vyhnout se přímému očnímu kontaktu


3. V případě útoku si lehnout na břicho, krýt si hlavu a obličej a nehýbat se, medvěd útok často jen předstírá.Kontakt:


Miroslav Kutal:  miroslav.kutal@hnutiduha.cz, tel: 728 832 889