Vzácné šelmy i běžná zvěř bude mít Jablunkovsku těžší život

Zítřejším dnem spouští výrobu nošovická automobilka Hyundai. Rychlou výstavbu největšího automobilového závodu na Moravě umožnila kromě miliardových vládních dotací také zvláštní dohoda „Deklarace porozumění“ uzavřená přesně před dvěma lety mezi zastánci stavby – mimo jiné Moravskoslezským krajem a Ministerstvem průmyslu a obchodu – a nevládními ekologickými organizacemi [1]. Beskydčan a další občanská sdružení se tehdy zavázali, že se nebudou odvolávat proti rozhodnutím, které umožňovaly výstavbu kontroverzní automobilky. Investor, vláda a kraj měli na oplátku zajistit zmírnění negativních dopadů automobilky na životní prostředí a okolní chráněnou přírodu.


Ukázalo se však, že Moravskoslezský kraj ani Ministerstvo průmyslu a obchodu nejsou seriózní partneři. Odstupující hejtman Tošenovský a stávající ministr Říman nedodrželi několik závazků, daných deklarací. Je například zřejmé, že do konce roku 2008 nebude zprůchodněn Jablunkovský průsmyk pro velké savce: Jedná se přitom o oblast mimořádně významnou z hlediska jejich migrace [2]. Právě zvýšený automobilový provoz po zahájení výroby bude mít v horském průsmyku negativní dopad na migraci velkých savců. Ohroženy jsou chráněné druhy velkých šelem – vlci, rysi a medvědi i běžné druhy živočichů: srnci, divoká prasata, zajíci nebo lišky. Provoz na zdejším úseku rychlostní komunikace navíc zůstane nebezpečný, protože kolize velkých savců s vozidly mohou být příčinou autonehod.


Nenaplní se ani usnesení vlády z května 2006, kterým vláda o výstavbě automobilky rozhodla [3]. Také zde byl zanesen požadavek na vybudování funkčních migračních koridorů. Ve stejném usnesení přitom vláda schválila hmotnou podporu společnosti Hyundai ve výši 2,4 miliardy korun [4]. Kompenzační opatření v krajině v podobě nového zeleného mostu pro zvěř by přitom představovala méně než desetinu dotace určené korejské automobilce.


Do dnešního dne nebylo zahájeno žádné zjišťovací řízení, které by budování tzv. zeleného mostu poblíž slovenské státní hranice posuzovalo. Na skutečnost, že termín dokončení výstavby v roce 2008 není reálné splnit, ekologické organizace upozorňují dlouhodobě [5].


Moravskoslezský kraj neplní ani další závazky deklarace. Ačkoliv se hejtman zavázal preferovat nové průmyslové zóny na brownfields, ve hře jsou nadále zóny na zelené louce v Tošanovicích nebo v Jablunkově. Tam se plánovaná průmyslová zóna dokonce střetává s dalším migračním koridorem. Další z krajských závazků – monitoring návštěvnosti vybraných turisticky exponovaných míst v CHKO Beskydy – stále nebyl realizován.Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc řekl:

Jablunkovská brázda je pro migraci velkých savců mimořádně významnou a jedinečnou oblastí. Je smutné, že kraj ani vláda se k občanům nechovají jako k seriózním partnerům. Lehkomyslně zapomínají na unikátní beskydskou přírodou, kterou se zavázali chránit před negativními vlivy kontroverzní korejské automobilky. Ekologická sdružení se nyní právem cítí podvedena."Leo Košťál ze sdružení Beskydčan řekl:

Se současným bouřlivým rozvojem regionu nesmíme zapomínat na udržení dochovaných přírodních hodnot. Jedinečný výskyt všech tří druhů vzácných šelem k těmto hodnotám bezesporu patří. Jsme překvapeni lehkomyslností krajských i vládních představitelů a očekáváme vysvětlení, proč se příprava migračního koridoru zdržela."Poznámky:


[1] „Deklarace porozumění“ byla uzavřena  dne 3. listopadu 2006 mezi společností Hyundai, Moravskoslezským krajem, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Agenturou na podporu investic a podnikání CzechInvest a nevládními organizacemi (o. s. Beskydčan, Děti Země, Ekologický právní servis a Půda pro život). Plné znění:

www.nadacnifondhyundai.cz/dokumenty/deklarace-porozumeni.pdf


[2] Jablunkovská brázda je jedinečná a mimořádně významná pro migraci volně žijících živočichů, obzvláště velkých šelem (dle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny: Hlaváč V. et Anděl P, 2001: Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy). Leží totiž na severní hranici Chráněné krajinné oblasti Beskydy, která je také součástí evropské soustavy chráněných území NATURA 2000. Zajištění průchodnosti má přímo mezinárodní význam: vlci, rysi a medvědi se tu odpradávna potulují na hranicích České republiky, Slovenska a Polska. Na Jablunkovsku byl už před dvanácti lety kamionem sražen mladý  medvědí samec – stalo se tak  31. 5. 1996 v brzkých ranních hodinách.


[3] Usnesení vlády České republiky ze dne 10. května 2006 č. 550[4]    Migrační koridory pro velké savce: bod IV. – 6 cit. usnesení vlády

    Hmotná podpora Hyundai: bod II: - 2 a IV. – 1 cit. usnesení vlády


[5] Např. tisková zpráva Hnutí DUHA a sdružení Beskydčan ze dne 10. 3. 2008