Vlci letos slaví 15 let od návratu do Beskyd

Informační a osvětové materiály, které mají zvýšit informovanost návštěvníků Beskyd o problematice velkých šelem a přispět bezkonfliktnímu soužití lidí s těmito vzácnými tvory, nabízí volně turistům padesátka horských chat, penziónů a informačních center v Moravskoslezských Beskydech, Vsetínských vrších a Javorníkách.

Hnutí DUHA v rámci rozsáhlého projektu „Soused vlk“, který se rozběhl právě před rokem [1], vydalo několik druhů informačních brožurek, plakátů a samolepek v celkovém počtu 100.000 kusů. Mezi místní obyvatele a návštěvníky Beskyd je šíří především pomocí dobrovolníků. Čtenáři se například dozví, jak poznat stopy velkých šelem, proč je setrvání těchto zvířat v lese důležité či jak se zachovat při nečekaném setkání s medvědem [2].

Na většině beskydských horských chat jsou také k prodeji pohlednice s motivy vlka, rysa a medvěda, které mají zvýšit povědomí o velkých šelmách a poukázat na významnost Beskyd coby jedinečné oblasti s výskytem všech tří druhů velkých šelem u nás. Za dobu dvou let se prodalo bezmála deset tisíc pohlednic, což svědčí o značném zájmu turistů.

Beskydy jsou domovem vlků, rysů a medvědů už desítky let. Jako poslední k nám přišli ze Slovenska právě vlci – poprvé je ochránci přírody zaznamenali v roce 1994. Letos tedy uběhne právě 15 let od jejich návratu [3]. K připomínce této významné události vznikla speciální výroční turistická známka s vlkem, kterou mohou zájemci získat rovněž na některých beskydských chatách.

Součástí projektu zaměřeného na komplexní ochranu velkých šelem, který Hnutí DUHA v Beskydech pořádá, je i řada osvětových přednášek a besed pro turisty i místní obyvatele. Projekt má zvýšit povědomí o velkých šelmách a lidem ukázat, že šelmy neznamenají pro člověka vážnější nebezpečí, ale mohou naopak zvýšit atraktivitu regionu. To prokázala řada projektů ze západní Evropy, Severní Ameriky, ale i např. z Rumunska nebo Polska. Dalším problémem je pytláctví a zvyšující se zástavba krajiny, která může narušit některé tradiční migrační trasy šelem.


Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc, vedoucí projektu ochrany velkých šelem v Beskydech, řekl:

„Velké šelmy jsou důležitou součástí moravské přírody. Jejich ochrana bude jen málo účinná, pokud nebudeme hrdí na to, že velké šelmy v Beskydech našly opět svůj domov. Pokud mají lidé chápat šelmy jako živý klenot naší přírody, který je třeba zachovat, potřebují pravdivé a nezkreslené informace – a právě to je cílem naší práce.“

Kontakt:  Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc, telefon 728 832 889, email miroslav.kutal@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1]  Více o projektu komplexní ochrany velkých šelem v Beskydech „Soused vlk“ na https://www.selmy.cz/sousedvlk/

[2] Ukázky a více informací o informačních a osvětových materiálech najdete na www.selmy.cz/vychova-a-osveta/

[3] Obrázek turistické známky a místa kde ji lze získat najdete  https://www.selmy.cz/vychova-a-osveta/samolepky-a-znamky/