Projekt Jabloně do Jablunkova, který zahájilo na podzim loňského roku Hnutí DUHA Olomouc ve spolupráci s městem Jablunkov, pokračuje. Do výsadby zeleně, která má usnadnit velkým šelmám a dalším zvířatům příchod ze Slovenska k nám, se nyní zapojili i myslivci z místního mysliveckého sdružení Gírová. Ti pokračují v rozdělané práci – dosazují další stromky do první oplocenky, která zde vznikla již na podzim. 

 

Město Jablunkov schválilo vznik biokoridoru již před několika lety. Zvířata tudy mohou procházet, aniž by narazila na hustou a neproniknutelnou zástavbu. V roce 1996 se pokusil tuto migrační bariéru o kousek dál překonat asi tříletý medvěd, který vyšel z lesů v oblasti Gírové a polní cestou se dostal až k místní komunikaci mezi rodinné domy v Mostech u Jablunkova. Pod okny spících občanů nad ránem došel až k hlavní silnici do centra obce, kde ho kousek pod místní poštou srazil kamion. Takto ročně dopadá na silnici a železnici jen v Mostech kolem čtyřiceti kusů srnčí zvěře a pravidelně i několik kusů vysoké.

Z pohledu na historické letecké snímky z doby před druhou světovou válkou je patrné, že v porovnání s dneškem narostla zastavěná plocha v Mostech téměř desetinásobně. V sedmdesátých letech minulého století navíc došlo v této oblasti ke scelování zemědělských pozemků, rozorání mezí a zavezení polních cest, přičemž byla zničena většina zeleně v krajině a unifikována zemědělská výroba. To zapříčinilo postupný pokles stavů zajíců na desetinu původního stavu a úplné vyhubení koroptví, také tetřevi z místních lesů vymizeli.

Krajina Jablunkovska. Foto: Tomáš Krajča

Krajina Jablunkovska. Foto: Tomáš Krajča

 

O návrat rozptýlené zeleně a s tím i života do krajiny se pokouší v těchto místech hned několik organizací. Na podzim loňského roku zahájili jablunkovští občané a dobrovolníci Hnutí DUHA první etapu výsadby. Zúčastnilo se kolem sta místních občanů i přespolních a zapojili se i jablunkovský starosta Petr Sagitarius a senátor Petr Gavlas.

Víceletý projekt má několik etap – další zeleň má být vysazena v oblasti již letos na podzim a příští rok by výsadby mohly pokračovat dále směrem k Jablunkovskému mezihoří přes Jablunkovskou brázdu. Hnutí DUHA v tuto chvíli shání potřebné finanční prostředky a následné etapy musí také znovu schválit zastupitelé města Jablunkova, kteří, jak pevně věříme, budou osvíceně pokračovat v ambiciózním projektu.

KAMIL TUREK, myslivecké sdružení Gírová

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráceEuropean Outdoor Conservation Association (EOCA).