Víc jak roční sledování pěti rysích samců pomocí GPS obojků v Beskydech přineslo první výsledky. Vědci z Mendelovy univerzity zjistili, které části krajiny využívají rysové k přesunům. Telemetrie také ukázala, jaké úseky jsou z hlediska průchodnosti kritické a je potřeba je chránit. Míru prostupnosti krajiny v Beskydech a Kysucích sleduje Hnutí DUHA Olomouc dále pomocí fotomonitoringu v rámci mezinárodního projektu SaveGREEN [1], jehož partnerem je za tuto oblast i Centrum dopravního výzkumu. Dnešním dnem navíc zástupci Hnutí DUHA pokračovali ve zpřístupnění migračního koridoru velkých šelem a dalších živočichů u města Jablunkov. V biokoridoru odstraňovali ochranné oplocení u naváděcí zeleně, která teď po letech bude moci naplno zajišťovat svou funkci.

Práce na migračním koridoru; zdroj: Markéta Linhartová


Jablunkov chrání svůj migrační koridor pro velké savce už od roku 2010

Jablunkovští zastupitelé byli v roce 2010 první, kteří se rozhodli chránit nedaleký migrační koridor pro velké savce ve svých územních plánech jako nezastavitelné území [2]. „Migrační trasy ohrožených vlků, rysů, medvědů a dalších živočichů vedou v okolí Jablunkova z kopců Slezských Beskyd pod silniční estakádou I/11 přes zemědělskou plochu železničním podchodem až do CHKO Beskydy. Právě mezi estakádou a podchodem jsme spolu s městem Jablunkov a mysliveckým spolkem Gírová před několika lety [3] zajistili výsadbu naváděcí zeleně,” uvedl vedoucí projektu SaveGREEN v Hnutí DUHA Olomouc Radek Kříček. Výsadba pomůže plašším živočichům najít bezpečnou cestu přes Jablunkovskou brázdu a poskytuje také nové úkryty a potravu. „K dnešnímu dni jsme téměř u všech osázených ploch nově odstranili ochranné oplocení. Koridor tak bude moci naplno začít sloužit svým účelům, doplnil Kříček.

Migrační koridor pokračuje dále pod silniční estakádou a spojuje Slezské a Moravskoslezské Beskydy; zdroj: Hnutí DUHA Olomouc

Migrační koridor pokračuje dále pod silniční estakádou a spojuje Slezské a Moravskoslezské Beskydy; zdroj: Hnutí DUHA Olomouc

 

V Mostech u Jablunkova se plánuje výstavba zeleného mostu

Kromě toho má u nedalekých Mostů u Jablunkova v roce 2024 začít výstavba nového ekoduktu [4]. Jedná se o první zelený most v ČR, který by mohli využívat také medvědi. Ekodukt má vzniknout u hraničního přechodu na slovenský Svrčinovec a uveden do provozu by měl být v roce 2025. Spolu s ním má zelený most vzniknout také na slovenské straně hranice u Svrčinovce. 

Rysí telemetrie přinesla informace o jejich využívání krajiny i potravních návycích

Jak zásadní je možnost volného pohybu krajinou ukazují také první výsledky z více jak roční telemetrie pěti rysích samců v Beskydech. Tu v rámci projektu na ochranu prostupnosti krajiny SaveGREEN zajišťovali výzkumníci z Mendelovy univerzity. „Telemetrické sledování nám přineslo řadu cenných poznatků. Rysí samci se pohybovali na rozsáhlém území. Domovské okrsky rezidentních jedinců se pohybovaly od 212 do 364 km2. Subadultní jedinec Eman se při hledání nového teritoria mezi Lipníkem nad Bečvou a Čadcou pohyboval na území o rozloze větší jak 2000 km2přiblížil dosavadní výsledky zoolog Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně Martin Duľa.

Mapa pohybu rysa Emana_zdroj: LDF Mendelu a Hnutí DUHA Olomouc

Mladý rys Eman se pohyboval na území více než 2000 km2; zdroj: LDF Mendelu

 

Identifikovali jsme několik kritických míst, která jsou z hlediska konektivity populací a také přesunu v rámci domovských okrsků klíčová. Jedním z nich je sedlo Pindula. Rysí samec Květoslav překonal silnici první třídy s intenzitou provozu zhruba 8 tisíc aut denně nejméně 20krát. Dohledali jsme víc než 200 rysích kořistí, kde převládal s 80% zastoupením srnec. Na podrobných výsledcích o časoprostorové a potravní aktivitě dále pracujeme,“ komentoval Duľa. Na interpretaci výsledků spolupracuje i Centrum dopravního výzkumu.

Fotomonitoring dokazuje, že Lyský průsmyk je důležitý pro přesuny chráněných živočichů

Hnutí DUHA Olomouc realizuje v projektu SaveGREEN rovněž rozsáhlý fotomonitoring ohrožených šelem. Ten už prokázal funkčnost některých dříve vytipovaných migračních koridorů, kde by mohly plánované stavební záměry uškodit ochraně přírody. „Minulý rok jsme pomocí fotopastí zmapovali cestu mladé rysice narozené v Beskydech. Ta opakovaně překonávala Lyský průsmyk oddělující Javorníky od Bílých Karpat, kterým prochází silnice I. třídy a také dvoukolejná trať. Průsmykem má přitom v budoucnu vést i plánovaná rychlostní silnice R49. Jeho prostupnost je důležitá pro zachování spojení CHKO Beskydy s navazujícími okrajovými částmi areálu Západních Karpat, jako jsou Bílé Karpaty nebo Hostýnské a Vizovické vrchy,” řekl terénní pracovník Hnutí DUHA Olomouc Michal Bojda.

Fotomonitoring prokázal jako jedno z důležitých míst přesunů např. Lyský průsmyk, který pravidelně překonávala třeba rysice Žakelína; zdroj: Hnutí DUHA Olomouc

 

Je potřeba chránit jak jádrová území, tak navazující hustě osídlená údolí

„V případě živočichů rozptylujících se na velké vzdálenosti, jako jsou vlk, rys nebo medvěd, nestačí chránit samotná jádrová území. Naopak kritická místa vznikají v intenzivně osídlených údolích, která se nachází v okolí. U beskydských populací je tedy vedle údolí uvnitř hor třeba zachovat konektivitu také v Dolnomoravském a Hornomoravském úvalu (vznikající D55 a D1), Moravské bráně (D1) a na slovenské straně v údolí Kysuce (D3) a v údolí Váhu (D1),” komentoval dopravní situaci v pilotní oblasti výzkumný pracovník Centra dopravního výzkumu Ivo Dostál.

 

Kontakty:

Radek Kříček

Manažer projektu SaveGREEN, Hnutí DUHA Šelmy

Martin Duľa

Hnutí DUHA Šelmy a Ústav ekologie lesa LDF Mendelu

Michal Bojda

Terénní pracovník projektu SaveGREEN v Beskydech, Hnutí DUHA Šelmy

Poznámky:

[1] Projekt SaveGREEN, financovaný z fondů Evropské unie (ERDF) prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP), se zabývá kritickým tématem ekologických koridorů v Karpatech a v dalších pohořích Podunají. Více informací najdete zde.

[2] Více informací najdete zde.

[3] Více informací najdete zde.

[4] Viz oficiální leták k výstavbě.