Zákony vlčí smečky se považují za něco, co nepatří do slušné společnosti. Není to pravda. Smečka vlků může sloužit jako vzor slušné a cílevědomé spolupráce, kdy všichni táhnou za jeden provaz.


Němečtí sociologové začali pořádat neobvyklé školení pro vedoucí pracovníky. Kurzy se konají v přírodní rezervaci v Brandebursku, kde žije smečka devíti vlků. Sociologové klientům vysvětlují vzorce chování, jaké se mezi vlky nejčastěji vyskytují, a snaží se je vysvětlovat se zřetelem na jednání lidí. Zprávu o tom přinesl server BBC.


Lidé, kteří sem přijíždějí (v době reportáže se tu kromě vedoucích pracovníků z různých odvětví školila i skupinka německých kriminalistů), tráví část výuky u plotu, za nímž lze pozorovat vlky. Sociologové jim nejdřív ukáží, kdo je ve smečce kdo, od vůdce neboli alfa samce, až po toho posledního v řadě. A pak se z chování vlků snaží vyvodit obecnější závěry.


Jeden z prvních, který je jasný na první pohled při sledování alfa samce, zní: To, že jste šéf, neznamená, že musíte na své podřízené křičet. Mnoho vedoucích si myslí: Mám moc a tu vůči svým podřízeným mohu a mám neustále uplatňovat. Vůdčí vlk ve smečce se tak ovšem nechová, pokud nemusí obhajovat svou vůdčí pozici, tak není agresivní, jedná ohleduplně a bez podrazů.


Frekventanti kurzu se dozví, že pouze dobře fungující a vysoce spolupracující smečka má naději ulovit nějakou kořist, ochránit své mladé a své teritorium.


Další ze závěrů, který se účastníkům kurzu nemusí líbit, říká: Pokud se alfa samec nechová dobře a nejedná v zájmu celku, smečka se ho prostě zbaví. Nikdo není nenahraditelný, ani alfa samec, ani šéf.


Jedna z účastnic kurzu k tomu řekla: "Když ty vlky pozorujete a vidíte, jaký vůči sobě chovají vzájemný respekt, bez ohledu na hierarchii, je to něco, co by se mělo promítnou i v lidském chování na pracovištích.“


Pozorování alfa samce také potvrdilo obecnou radu, na kterou se často zapomíná: Chovej se ke svému podřízenému tak, jako by se zítra měl stát tvým nadřízeným.